Kuria Diecezjalna

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-13.30.

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, 29 czerwca – Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, 2 listopada – Dzień Zaduszny, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, 31 grudnia.


 • Biskup diecezjalny: Ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz
 • Biskup pomocniczy senior: Ks. bp dr Edward Frankowski
 • Wikariusz generalny: Ks. prał. dr Jerzy Dąbek
 • Wikariusz biskupi ds. duchowieństwa diecezjalnego:
  Ks. kan. dr Rafał Kułaga
 • Wikariusz biskupi ds. Świeckich:
  Ks. kan. mgr Bogusław Pitucha
 • Wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego:
  Ks. kan. prof. dr hab. Leon Siwecki
 • Kanclerz: Ks. dr Roman Janiec, wewn. 314
 • Wicekanclerz: Ks. dr Dariusz Sidor, wewn. 312
 • Sekretarz: S. mgr Barbara Krzemińska SNMPN, wewn. 311
 • Rzecznik Diecezji Sandomierskiej:
  Ks. mgr lic. Tomasz Lis, tel. 793 752 208, e-mail: rzecznik@diecezjasandomierska.pl

PL 27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9,
tel. (+48) 15 6445626, (+48) 15 8322538,
fax (+48) 15 8322544

e-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pl


BPH O/Sandomierz, 58 1060 0076 0000 3200 0031 9567

Pekao S.A. I O/Sandomierz, 95 1240 2786 1111 0000 3683 0851

IBAN: PL95 1240 2786 1111 0000 3683 0851

SWIFT/BIC PKOPPLPW

KOD BANKU (BLZ) 12402786

27-600 Sandomierz, ul. Kościuszki 4