Wydział Administracyjno-Gospodarczy

tel. (+48) 15 8322538, wew. 316;
e-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.pl

Otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach: 9:00 – 13:30

Ekonom diecezjalny: Ks. prał. mgr Józef Szczepański, tel. wew. 361

Wice Ekonom diecezjalny: Ks. kan. mgr Zygmunt Wandas,
tel. (+48) 506 105 040
e-mail: zygwan@sandomierz.opoka.org.pl

Diec. konserwator zabytków: Ks. kan. mgr Andrzej Rusak,

tel. wew. 345; wew. 344 (środa, piątek)

Diecezjalny Doradca do spraw sztuki kościelnej i konserwacji zabytków:

Ks. mgr Stanisław Gurba,
tel. wew. 344 (czwartek, sobota), (+48) 663 212 770
e-mail: sgurba112@gmail.com

Specjalista ds. budowlanych:
Inż. Andrzej Lebida, tel. wew. 344 (środa, piątek)

Konserwator urządzeń: Leszek Pająk, tel. (+48) 607 270034

Księgowa: S. Katarzyna Salamonik CSNJ, tel. wew. 316
Referentka: S. Leonarda Cichosz CSNJ, tel. wew. 316


Pekao S.A. I O/Sandomierz
95 1240 2786 1111 0000 3683 0851

Z zagranicy:

IBAN: PL95 1240 2786 1111 0000 3683 0851
SWIFT/BIC PKOPPLPW

ALIOR BANK

96 2490 0005 0000 4530 9740 7888

Z zagranicy:

IBAN: PL 96 2490 0005 0000 4530 9740 7888
SWIFT/BIC ALBPPLPW