Kapituła Kolegiacka w Opatowie

Kapituła opatowska powstała prawdopodobnie pod koniec XII w. w związku z planami misyjnymi wobec Rusi (w roku 1232 Opatów był siedzibą Gerarda misyjnego biskupa Rusi, w latach 1231-1514 własnością biskupów lubuskich roszczących sobie do roku 1375 wyłączne prawo do misji na Rusi). Pierwszy raz kapituła wymieniona jest w roku 1206 w dokumencie Leszka Białego zatwierdzającym darowiznę przez bł. Wincentego Kadłubka wsi Czerników i Gojców dla cystersów sulejowskich. W roku 1325 kapituła składała się z 4 prałatów (dziekan, kantor, scholastyk, kustosz) i 5 kanoników. Rozwój składu osobowego kapituły doszedł w 1765 r. do stanu 12 osób: 4 prałatów i 8 kanoników w tym dwóch kaznodziejów i penitencjarz. W latach 1801-1809 władze austriackie przejęły uposażenie 4 kanonii, co równało się ich likwidacji, a w r. 1865 rząd rosyjski zniósł prałaturę kantorię i pozbawił całą kapitułę uposażenia (wieś Marcinkowice i niewielkie posiadłości w Opatowie). Od r. 1865 kapituła składa się z 3 prałatów i 4 kanoników. Od r. 1790 istnieją w Opatowie kanonicy honorowi.

W latach 1471-1989 kapituła była proboszczem habitualnym parafii opatowskiej. Pod kierunkiem dziekana kapituły, a od r. 1903 wikariusza aktualnego wyznaczonego spośród członków kapituły duszpasterstwo sprawowali wikariusze, których w XV w. było 10. Liczba ich stale zmniejszała się dochodząc do 2 w drugiej połowie XIX w. Od początku istnienia kapituły do XIX w. włącznie w kolegiacie codziennie były odprawiane msze konwentualne i godziny kanoniczne. Do r. 1808 kapituła prowadziła szkołę i prawdopodobnie do r. 1865 szpital parafialny.

W ciągu wieków w skład kapituły wchodziło wielu duchownych zasłużonych dla nauki lub zajmujących odpowiedzialne stanowiska w kościele i państwie np. Piotr Wapowski (+ 1536) zasłużony dla rozwoju górnictwa metali nieżelaznych, Herman (+ 1362) wielkorządca krakowsko-sandomierski, Antoni Kasprzycki (+ 1952) późniejszy administrator apostolski diecezji sandomierskiej, 3 biskupów i 5 przyszłych biskupów, 5 rektorów akademii krakowskiej, wielu profesorów, wikariuszów generalnych, oficjałów, archidiakonów terenowych itd. Obecnie kapituła jest korporacją de facto honorową służącą do odznaczania zasłużonych kapłanów tytułami kanoników i prałatów.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Michał Spociński
 2. Kantor: Ks. Lech Siekierski
 3. Scholastyk: Ks. Szczepan Janas
 4. Kustosz: Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Andrzej Szymański
 2. Ks. Stanisław Bastrzyk
 3. Ks. Andrzej Wierzbicki
 4. Ks. Stanisław Zaręba
 5. Ks. Jan Butryn
 6. Ks. Stanisław Chmielewski
 7. Ks. Jan Kardaś

Seniorzy

 1. Ks. Stanisław Knap
 2. Ks. infułat Edmund Markiewicz
 3. Ks. kan. Jan Mikos
 4. Ks. kan. Jan Młynarczyk
 5. Ks. kan. Marian Wiącek

Kanonicy honorowi

 1. Ks. dr Andrzej Barzycki
 2. Ks. Andrzej Czesław Bąk
 3. Ks. Jan Bukowski
 4. Ks. Jerzy Burek
 5. Ks. dr Tomasz Cuber
 6. Ks. Zdzisław Drozd
 7. Ks. Roman Dyląg
 8. Ks. Franciszek Stanisław Dziedzic
 9. Ks. Mirosław Józef Frączek
 10. Ks. Tomasz Furmanek
 11. Ks. Wacław Gieniec
 12. Ks. dr Krzysztof Irek
 13. Ks. Andrzej Marek Jakóbczak
 14. Ks. Andrzej Jaworski
 15. Ks. dr Krzysztof Kida
 16. Ks. Ryszard Konecki
 17. Ks. Józef Konefał
 18. Ks. Andrzej Kontek
 19. Ks. Piotr Józef Kowal
 20. Ks. Stanisław Kuraś
 21. Ks. Wiesław Murzyn
 22. Ks. Stanisław Półchłopek
 23. Ks. Marek Rusak
 24. Ks. Jerzy Rybusiński
 25. Ks. Henryk Switek
 26. Ks. Sławomir Ryszard Świstak
 27. Ks. Ryszard Wilk
 28. Ks. Zygmunt Marek Wnukowski
 29. Ks. Leszek Zajezierski
 30. Ks. Jan Ziętarski