Kapituła Konkatedralna w Stalowej Woli

Kapituła przy Kościele Konkatedralnym NMP Królowej Polski w Stalowej Woli została erygowana przez biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego dekretem z dnia 3 maja 1993 r.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. mgr lic. Edward Madej
 2. Kantor: Ks. Stanisław Bar
 3. Scholastyk: Ks. prof. dr hab. Jan Zimny
 4. Kustosz: Ks. dr Jerzy Dąbek

Kanonicy gremialni

 1. Ks. Władysław Drewniak
 2. Ks. dr Marian Balicki
 3. Ks. mgr lic. Eugeniusz Nycz
 4. Ks. Krzysztof Pałac
 5. Ks. dr Mieczysław Wolanin
 6. Ks. Eugeniusz Worsa
 7. Ks. Michał Dzióba
 8. Ks. mgr Józef Rogowski
 9. Ks. Jan Folcik

Seniorzy

 1. Ks. Jan Kozioł
 2. Ks. mgr Józef Brzozowski
 3. Ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk
 4. Ks. Józef Lizak
 5. Ks. mgr Jerzy Siara
 6. Ks. prałat Zygmunt Wawrzyszko
 7. Ks. prałat Ks. Władysław Włodarczyk

Kanonicy honorowi

 1. Ks. Eugeniusz Baran
 2. Ks. mgr Antoni Bezpalko
 3. Ks. mgr Marek Bieniasz
 4. Ks. Andrzej Bobola
 5. Ks. mgr lic. Stanisław Czachor
 6. Ks. mgr Janusz Depciuch
 7. Ks. Witold Leon Dobrzański
 8. Ks. mgr Janusz Filarowski
 9. Ks. mgr lic. Marek Franciszek Flis
 10. Ks. Edward Franuszkiewicz
 11. Ks. Bronisław Futyma
 12. Ks. mgr Stanisław Grygiel
 13. Ks. mgr Krzysztof Guźla
 14. Ks. mgr Marcin Hejman
 15. Ks. mgr Franciszek Hojnowski
 16. Ks. Władysław Jadam
 17. Ks. Stanisław Jagustyn
 18. Ks. mgr Mieczysław Jan Janiec
 19. Ks. Jan Jasiewicz
 20. Ks. Jan Kłak
 21. Ks. mgr Adam Kochmański
 22. Ks. mgr lic. Stanisław Konik
 23. Ks. dr Wacław Kossowski
 24. Ks. mgr Stanisław Kowal
 25. Ks. mgr Dariusz Stanisław Kowalski
 26. Ks. Władysław Kozak
 27. Ks. dr Stanisław Kozioł
 28. Ks. dr Bogdan Król
 29. Ks. Henryk Krzyżanowski
 30. Ks. Józef Kuśmierczyk
 31. Ks. Tadeusz Kuźniar
 32. Ks. mgr lic. Adam Wojciech Lechwar
 33. Ks. Zygmunt Władysław Longawa
 34. Ks. dr hab. Jacek Leszek Łapiński
 35. Ks. mgr Bogdan Tadeusz Łubik
 36. Ks. mgr lic. Marek Łuszczyński
 37. Ks. mgr Andrzej Maczuga
 38. Ks. dr Stanisław Maciej Marek
 39. Ks. dr Tadeusz Mentel
 40. Ks. mgr Jan Niemiec
 41. Ks. Edward Ożóg
 42. Ks. mgr Piotr Palacz
 43. Ks. Stanisław Józef Piasecki
 44. Ks. mgr Bogdan Piekut
 45. Ks. mgr Józef Rainer
 46. Ks. Tadeusz Rajchel
 47. Ks. dr Józef Sądej
 48. Ks. prof. dr hab. Roman Bogusław Sieroń
 49. Ks. mgr Tadeusz Strugała
 50. Ks. Stefan Ludwik Śnieżek
 51. Ks. dr Mariusz Telega
 52. Ks. Andrzej Marek Teper
 53. Ks. dr Jacek Uliasz
 54. Ks. mgr Stanisław Wdowiak
 55. Ks. mgr Krzysztof Jan Woźniak
 56. Ks. Edward Zieliński