Rady i Komisje

I. KOLEGIUM KONSULTORÓW

 1. J. E. Ks. Bp Edward Frankowski
 2. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 3. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 4. Ks. prał. Jan Biedroń
 5. Ks. kan. Stanisław Chmielewski
 6. Ks. prał Waldemar Gałązka
 7. Ks. prał. Józef Szczepański
 8. Ks. prał. Szczepan Janas
 9. Ks. kan. Roman Janiec
 10. Ks. kan. Tomasz Lis

II. RADA KAPŁAŃSKA

Członkowie z urzędu:

 1. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 2. Ks. kan. Rafał Kułaga
 3. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 4. Ks. kan. Leon Siwecki
 5. Ks. kan. Mic hał Grochowina
 6. Ks. prał. Jan Biedroń
 7. Ks. kan. Roman Janiec
 8. Ks. kan. Marek Kumór
 9. Ks. kan. Jacek Marchewka
 10. Ks. Marian Bolesta

Z nominacji:

 1. J. E. Ks. Bp Edward Frankowski
 2. Ks. Damian Blacha
 3. Ks. kan. Stanisław Chmielewski
 4. Ks. Kamil Dziurdź
 5. Ks. prał. Waldemar Gałązka
 6. Ks. kan. Wacław Gieniec
 7. Ks. Adam Gucwa SCJ
 8. Ks. prał. Szczepan Janas
 9. Ks. kan. Jan Kardaś
 10. Ks. kan. Jan Kaszewicz
 11. Ks. Maciej Kołodziejski
 12. Ks. Adam Kopeć
 13. Ks. kan. Tomasz Lis
 14. Ks. kan. Bogdan Piekut
 15. Ks. kan. Witold Płaza
 16. Marian Puchała OMI
 17. Ks. prał. Jan Sarwa
 18. Ks. kan. Dariusz Sidor
 19. Ks. prał. Józef Szczepański
 20. Ks. kan. Ryszard Wamyj
 21. Ks. Wojciech Zając

Z wyboru:

 1. Ks. Krzysztof Bartkiewicz
 2. Ks. kan. Paweł Bielecki
 3. Ks. kan. Marek Flis
 4. Ks. Rafał Golonka
 5. Ks. Zbigniew Kargul
 6. Ks. kan. Marian Kowalski
 7. Ks. kan. Zbigniew Kuras
 8. Ks. Robert Kusiak
 9. Ks. Zygmunt Lipiec
 10. Ks. kan. Paweł Mackiewicz
 11. Ks. kan. Mieczysław Marszałek
 12. Ks. kan. Grzegorz Miszczak
 13. Ks. kan. Piotr Palacz
 14. Ks. Leszek Pituch
 15. Ks. kan. Józef Rainer
 16. Ks. Kazimierz Sagan
 17. Ks. Grzegorz Stępień
 18. Ks. kan. Tadeusz Strugała
 19. Ks. Piotr Szpyt
 20. Ks. Piotr Wątroba
 21. Ks. prał Zbigniew Wiatrek
 22. Ks. kan. Ryszard Wilk
 23. Ks. kan. Ryszard Zbyrad
 24. Ks. Jacek Zieliński
 25. Ks. Waldemar Bieńko
 26. Ks. Sławomir Brzeski
 27. Ks. Robert Capała
 28. Ks. Konrad Durma
 29. Ks. Damian Dziuba
 30. Ks. Piotr Gaj
 31. Ks. Tomasz Gawlak
 32. Ks. Marek Krawczyk
 33. Ks. Tomasz Lenart
 34. Ks. Sławomir Machowski
 35. Ks. Paweł Marek
 36. Ks. Wojciech Marzec
 37. Ks. Rafał Olszówka
 38. Ks. Przemysław Pałacha
 39. Ks. Krzysztof Religa
 40. Ks. Grzegorz Rożek
 41. Ks. Daniel Sajdak
 42. Ks. Krzysztof Sibiga
 43. Ks. Marek Tkacz
 44. Ks. Łukasz Turzyński
 45. Ks. Robert Utnik
 46. Ks. Sylwester Utnik
 47. Ks. Damian Zieliński
 48. Ks. Tadeusz Ziętkowski

III. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

 1. Ks. Marek Kumór
 2. Ks. kan. Michał Mierzwa
 3. Ks. Wiesław Surma
 4. Ks. Bogdan Krempa
 5. Ks. kan. Jan Zając
 6. Ks. kan. Paweł Mackiewicz
 7. Br. Dariusz Lachowicz OFMCap
 8. Ks. Marek Kuliński
 9. Ks. Augustyn Łyko
 10. S. Anna Hyszko CHR
 11. S. Katarzyna Sowa CSNJ
 12. Pani Sylwia Dudek-Mądry
 13. Pani Małgorzata Łabuz
 14. Pani Ewa Sęk
 15. Pan Dariusz Wasyl
 16. Pan Ferdynand Jagiełło
 17. Pan Andrzej Darowski
 18. Państwo Marian i Halina Indykowie

IV. SEKRETARZ GENERALNY III SYNODU DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

 • Ks. dr Witold Płaza

V. DIECEZJALNA RADA EKONOMICZNA

 1. Ks. Józef Szczepański
 2. Ks. Jerzy Dąbek
 3. Ks. Lesław Biłas
 4. Ks. Marek Flis
 5. Ks. Roman Janiec
 6. Ks. Andrzej Kołcz
 7. Ks. Mariusz Kozłowski
 8. Ks. Józef Krawczyk
 9. Ks. Rafał Kułaga
 10. Ks. Tomasz Lis
 11. Ks. Jacek Marchewka
 12. Ks. Leszek Pachuta
 13. Ks. Bogusław Pitucha
 14. Ks. Witold Płaza
 15. Ks. Jan Zając

VI. DIECEZJALNA KOMISJA MUZYKI SAKRALNEJ

 1. Ks. mgr Leszek Chamerski – przewodniczący
 2. S. dr Mariola Konopka – zastępca przewodniczącego
 3. Ks. kan. dr Jerzy Bisztyga
 4. Pani mgr Agnieszka Gawrońska
 5. Pan mgr Andrzej Budziński
 6. Pan mgr lic. Mariusz Ryś

VII. KOMISJA KULTURY I DZIEDZICTWA DIECEZJALNEGO

 1. Pani dr Urszula Stępień – Przewodnicząca
 2. Pan mgr inż. Janusz Cedro
 3. Ks. mgr Leszek Chamerski
 4. Ks. dr Stanisław Gurba
 5. Pan mgr Dominik Komada
 6. Ks. dr Adam Kopeć
 7. Pani mgr Grażyna Milarska
 8. Ks. kan. dr hab. Tomasz Moskal
 9. Pan mgr Leszek Polanowski
 10. Ks. kan. mgr Andrzej Rusak
 11. Ks. kan. dr Dariusz Sidor
 12. Pani dr Beata Skrzydlewska