Rady i Komisje

I. KOLEGIUM KONSULTORÓW

 1. Ks. bp Edward Frankowski
 2. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 3. Ks. prał. Waldemar Gałązka
 4. Ks. prał. Jan Biedroń
 5. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 6. Ks. prał. Józef Szczepański
 7. Ks. kan. Kazimierz Skawiński
 8. Ks. prał. Stanisław Bar
 9. Ks. kan. Ryszard Zbyrad

II. RADA KAPŁAŃSKA

Członkowie z urzędu:

 1. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 2. Ks. Michał Grochowina
 3. Ks. prał. Jan Biedroń
 4. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 5. Ks. kan. Leon Siwecki
 6. Ks. kan. Roman Janiec
 7. Ks. kan. Rafał Kułaga
 8. Ks. Marian Bolesta
 9. Ks. Jacek Marchewka
 10. Ks. kan. Marek Kumór

Z nominacji:

 1. Ks. bp Edward Frankowski
 2. Ks. kan. Kazimierz Skawiński
 3. Ks. prał. Józef Szczepański
 4. Ks. prał. Stanisław Bar
 5. Ks. kan. Krzysztof Rusiecki
 6. Ks. prał. Czesław Przewłocki
 7. Ks. kan. Michał Mierzwa
 8. Ks. prał. Waldemar Gałązka

Z wyboru:

 1. Ks. kan. Jerzy Bisztyga
 2. Ks. kan. Janusz Filarowski
 3. Ks. kan. Marek Flis
 4. Ks. kan. Henryk Hendzel
 5. Ks. kan. Marian Kowalski
 6. Ks. Mariusz Kozłowski
 7. Ks. kan. Krzysztof Krzemiński
 8. Ks. Zygmunt Lipiec
 9. Ks. kan. Paweł Mackiewicz
 10. Ks. kan. Mieczysław Marszałek
 11. Ks. kan. Grzegorz Miszczak
 12. Ks. Marek Pękacz
 13. Ks. kan. Eugeniusz Różański
 14. Ks. Kazimierz Sagan
 15. Ks. Wiesław Stępień
 16. Ks. kan. Tadeusz Strugała
 17. Ks. Wojciech Szpara
 18. Ks. prał. Zbigniew Wiatrek
 19. Ks. kan. Dariusz Woźniczka
 20. Ks. kan. Leszek Zajezierski
 21. Ks. kan. Ryszard Zbyrad
 22. Ks. kan. Eugeniusz Ziajko
 23. Ks. Artur Barański
 24. Ks. Marek Bednarz
 25. Ks. Robert Capała
 26. Ks. Tomasz Cuber
 27. Ks. Marek Drwiła
 28. Ks. Sylwester Dul
 29. Ks. Konrad Fedorowski
 30. Ks. Piotr Gaj
 31. Ks. Rafał Golonka
 32. Ks. Tadeusz Janda
 33. Ks. Paweł Kata
 34. Ks. Witold Koba
 35. Ks. Mirosław Martyna
 36. Ks. Sebastian Mroczkowski
 37. Ks. Jerzy Skimina
 38. Ks. Piotr Rej
 39. Ks. Grzegorz Rożek
 40. Ks. Ireneusz Rząsa
 41. Ks. Stanisław Rząsa
 42. Ks. Piotr Strojny
 43. Ks. Stanisław Szuba
 44. Ks. Sylwester Utnik
 45. Ks. Jan Wilk

III. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

 1. Ks. Marek Kumór
 2. Ks. kan. Michał Mierzwa
 3. Ks. Wiesław Surma
 4. Ks. Bogdan Krempa
 5. Ks. kan. Jan Zając
 6. Ks. kan. Paweł Mackiewicz
 7. Br. Dariusz Lachowicz OFMCap
 8. Ks. Marek Kuliński
 9. Ks. Augustyn Łyko
 10. S. Anna Hyszko CHR
 11. S. Katarzyna Sowa CSNJ
 12. Pani Sylwia Dudek-Mądry
 13. Pani Małgorzata Łabuz
 14. Pani Ewa Sęk
 15. Pan Dariusz Wasyl
 16. Pan Ferdynand Jagiełło
 17. Pan Andrzej Darowski
 18. Państwo Marian i Halina Indykowie

IV. SEKRETARZ GENERALNY III SYNODU DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

 • Ks. dr Witold Płaza

V. DIECEZJALNA RADA EKONOMICZNA

 1. Ks. prał. Józef Szczepański — ekonom diecezjalny
 2. Ks. prał. Stanisław Bar
 3. Ks. kan. Paweł Bielecki
 4. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 5. Ks. kan. Marek Flis
 6. Ks. prał. Zygmunt Gil
 7. Ks. Czesław Gumieniak
 8. Ks. kan. Roman Janiec
 9. Ks. kan. Józef Krawczyk
 10. Ks. kan. Rafał Kułaga
 11. Ks. kan. Tomasz Lis
 12. Ks. Jacek Marchewka
 13. Ks. kan. Leszek Pachuta
 14. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 15. Ks. kan. Krzysztof Serafin
 16. Ks. kan. Zygmunt Wandas

VI. DIECEZJALNA KOMISJA MUZYKI SAKRALNEJ

 1. Ks. mgr Leszek Chamerski – przewodniczący
 2. S. dr Mariola Konopka – zastępca przewodniczącego
 3. Ks. kan. dr Jerzy Bisztyga
 4. Pani mgr Agnieszka Gawrońska
 5. Pan mgr Andrzej Budziński
 6. Pan mgr lic. Mariusz Ryś

VII. DIECEZJALNA KOMISJA SZTUKI SAKRALNEJ

 1. Ks. kan. mgr Andrzej Rusak – przewodniczący
 2. Ks. prał. dr Kazimierz Skawiński
 3. Ks. kan. mgr Zygmunt Wandas
 4. Ks. kan. Wiesław Skrzypczyk
 5. Ks. kan. dr Dariusz Sidor
 6. Siostra dr Mariola Konopka
 7. Pani mgr Urszula Stępień
 8. Pan mgr Dominik Komada
 9. Pan mgr Jerzy Zub