Rady i Komisje

I. KOLEGIUM KONSULTORÓW

 1. Ks. bp Edward Frankowski
 2. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 3. Ks. prał. Waldemar Gałązka
 4. Ks. kan. Jan Biedroń
 5. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 6. Ks. kan. Józef Szczepański
 7. Ks. kan. Kazimierz Skawiński
 8. Ks. prał. Stanisław Bar
 9. Ks. kan. Ryszard Zbyrad

II. RADA KAPŁAŃSKA

Członkowie z urzędu:

 1. Ks. prał. Jerzy Dąbek
 2. Ks. prał. Waldemar Gałązka
 3. Ks. kan. Jan Biedroń
 4. Ks. kan. Bogusław Pitucha
 5. Ks. kan. Leon Siwecki
 6. Ks. prał. Adam Kończak
 7. Ks. Roman Janiec
 8. Ks. kan. Rafał Kułaga
 9. Ks. Marian Bolesta
 10. Ks. Jacek Marchewka
 11. Ks. Marek Kumór

Z nominacji:

 1. Ks. bp Edward Frankowski
 2. Ks. kan. Kazimierz Skawiński
 3. Ks. kan. Józef Szczepański
 4. Ks. prał. Stanisław Bar
 5. Ks. kan. Krzysztof Rusiecki
 6. Ks. prał. Czesław Przewłocki
 7. Ks. kan. Michał Mierzwa

Z wyboru:

 1. Ks. kan. Jerzy Bisztyga
 2. Ks. kan. Janusz Filarowski
 3. Ks. kan. Marek Flis
 4. Ks. kan. Piotr Góra
 5. Ks. kan. Henryk Hendzel
 6. Ks. kan. Marian Kowalski
 7. Ks. Mariusz Kozłowski
 8. Ks. kan. Krzysztof Krzemiński
 9. Ks. Zygmunt Lipiec
 10. Ks. Paweł Mackiewicz
 11. Ks. kan. Mieczysław Marszałek
 12. Ks. Grzegorz Miszczak
 13. Ks. kan. Stanisław Mroczek
 14. Ks. Marek Pękacz
 15. Ks. Eugeniusz Różański
 16. Ks. Kazimierz Sagan
 17. Ks. Wiesław Stępień
 18. Ks. kan. Tadeusz Strugała
 19. Ks. Wojciech Szpara
 20. Ks. prał. Zbigniew Wiatrek
 21. Ks. kan. Dariusz Woźniczka
 22. Ks. Leszek Zajezierski
 23. Ks. kan. Ryszard Zbyrad
 24. Ks. kan. Eugeniusz Ziajko
 25. Ks. Artur Barański
 26. Ks. Marek Bednarz
 27. Ks. Robert Capała
 28. Ks. Tomasz Cuber
 29. Ks. Marek Drwiła
 30. Ks. Sylwester Dul
 31. Ks. Konrad Fedorowski
 32. Ks. Piotr Gaj
 33. Ks. Rafał Golonka
 34. Ks. Tadeusz Janda
 35. Ks. Paweł Kata
 36. Ks. Witold Koba
 37. Ks. Mirosław Martyna
 38. Ks. Sebastian Mroczkowski
 39. Ks. Jerzy Skimina
 40. Ks. Piotr Rej
 41. Ks. Grzegorz Rożek
 42. Ks. Ireneusz Rząsa
 43. Ks. Stanisław Rząsa
 44. Ks. Piotr Strojny
 45. Ks. Stanisław Szuba
 46. Ks. Sylwester Utnik
 47. Ks. Jan Wilk
 48. Ks. Dariusz Wodka

III. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

 1. Ks. Michał Mierzwa
 2. Ks. Wiesław Surma
 3. Ks. Bogdan Krempa
 4. Ks. Jan Zając
 5. Ks. Paweł Mackiewicz
 6. Br. Dariusz Lachowicz OFMCap
 7. Ks. Marek Kuliński
 8. Ks. Augustyn Łyko
 9. S. Katarzyna Sowa CSNJ
 10. P. Sylwia Dudek-Mądry
 11. P. Małgorzata Łabuz
 12. P. Ewa Sęk
 13. P. Dariusz Wasyl
 14. P. Ferdynand Jagiełło
 15. P. Andrzej Darowski
 16. P. Marian i Halina Indykowie

IV. SEKRETARZ GENERALNY III SYNODU DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

Ks. dr Witold Płaza

V. DIECEZJALNA RADA EKONOMICZNA

 1. Ks. Józef Szczepański — ekonom diecezjalny
 2. Ks. Stanisław Bar
 3. Ks. Paweł Bielecki
 4. Ks. Marek Flis
 5. Ks. Zygmunt Gil
 6. Ks. Czesław Gumieniak
 7. Ks. Roman Janiec
 8. Ks. Józef Krawczyk
 9. Ks. Rafał Kułaga
 10. Ks. Tomasz Lis
 11. Ks. Jacek Marchewka
 12. Ks. Leszek Pachuta
 13. Ks. Bogusław Pitucha
 14. Ks. Krzysztof Serafin
 15. Ks. Zygmunt Wandas

VI. DIECEZJALNA KOMISJA MUZYKI SAKRALNEJ

 1. Ks. mgr Leszek Chamerski – przewodniczący
 2. S. dr Mariola Konopka – zastępca przewodniczącego
 3. Ks. dr Jerzy Bisztyga
 4. Pani mgr Agnieszka Gawrońska
 5. Pan mgr Andrzej Budziński
 6. Pan mgr lic. Mariusz Ryś

VII. DIECEZJALNA KOMISJA SZTUKI SAKRALNEJ

 1. Ks. kan. mgr Andrzej Rusak – przewodniczący
 2. Ks. prał. dr Kazimierz Skawiński
 3. Ks. kan. mgr Zygmunt Wandas
 4. Ks. kan. Wiesław Skrzypczyk
 5. Ks. dr Dariusz Sidor
 6. Siostra dr Mariola Konopka
 7. Pani mgr Urszula Stępień
 8. Pan mgr Dominik Komada
 9. Pan mgr Jerzy Zub