Odpusty w Roku Miłosierdzia

Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczyna się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy spowiednicy otrzymali władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji.

Ojciec Święty udzielił również odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.

Mając na uwadze powyższe dyspozycje Ojca Świętego i w trosce o dobro duchowe wszystkich członków wspólnoty diecezjalnej, a także osób przebywających na terenie Diecezji Sandomierskiej postanawiam, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy obok bazyliki katedralnej, nawiedzą następujące świątynie: kościół pw. Ducha Świętego w Sandomierzu, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościoły pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, Skopaniu i Brzezinach, kościół św. Floriana w Stalowej Wolim Bazylika, Bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Misericordia Domini w Sulisławicach, kościół pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie, kaplica w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, kaplica w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, kaplica w Szpitalu w Staszowie, kaplica w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu.

Sandomierz, dnia 20 października 2015 roku

Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
Ks. Paweł Bielecki

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.