Dom Księży Emerytów

PL 27-600 Sandomierz, ul. Staromiejska 5, tel. (+48) 15 8324380
e-mail: dke@sandomierz.opoka.org.pl
Wzajemna Pomoc Kapłanów Diecezji Sandomierskiej:
BPH O/Sandomierz, 18 1060 0076 0000 3200 0097 3873
PKO BP SA, 18 1020 4926 0000 1302 0039 0518

Dyrektor:

Ks. dr Jacek Marchewka, tel. (+48) 15 8324380,
e-mail: jamarchewa@o2.pl

Wicedyrektor:

Ks. mgr Leszek Chamerski

Dom utrzymywany jest ze środków Funduszu Wzajemna Pomoc Kapłanów Diecezji Sandomierskiej, na który składają się comiesięczne składki wszystkich kapłanów Diecezji Sandomierskiej.

Aktualnie w DKE mieszkają:

Ks. kanonik Krawczyk Henryk, wyśw. 27.05.1961
Ks. kanonik Kukiełka Marian, wyśw. 30.05.1954
Ks. Mazurkiewicz Jan, wyśw. 25.05.1952
Ks. kanonik Switek Henryk, wyśw. 17.06.1956
Ks. kanonik Tomczyk Wacław, wyśw. 16.06.1956
Ks. Więckowski Marian Franciszek, wyśw. 31.05.1969