Dom Księży Emerytów

PL 27-600 Sandomierz, ul. Staromiejska 5, tel. (+48) 15 8324380
e-mail: dke@sandomierz.opoka.org.pl
Wzajemna Pomoc Kapłanów Diecezji Sandomierskiej:
Alior Bank, 24 2490 0005 0000 4530 3030 3226
PKO BP SA, 18 1020 4926 0000 1302 0039 0518

Dyrektor:

Ks. kan. dr Jacek Marchewka, tel. 509616514,
e-mail: jamarchewa@o2.pl

Dom utrzymywany jest ze środków Funduszu Wzajemna Pomoc Kapłanów Diecezji Sandomierskiej, na który składają się comiesięczne składki wszystkich kapłanów Diecezji sandomierskiej. Stale zamieszkują go kapłani osiągający kanoniczny wiek emerytalny (aktualnie w diecezji sandomierskiej to 70 rok życia).

Księża emeryci mieszkający w DKE:

Ks. kan. dr Jacek Beksiński
Ks. kan. dr Władysław Gwóźdź
Ks. kan. Andrzej Jaworski
Ks. kan. Henryk Krawczyk
Ks. prał. dr Stefan Kryj
Ks. prał. dr Andrzej Miller
Ks. kan. Mieczysław Murawski
Ks. prał. Jerzy Siara
Ks. kan. Henryk Switek
Ks. kan. Andrzej Szymański
Ks. Władysław Szyszka
Ks. kan. Andrzej Teper
Ks. kan. Wacław Tomczyk
Ks. kan. dr Zbigniew Towarek
Ks. kan. Ryszard Wamyj
Ks. Roman Wołoszyn