Archiwum Diecezjalne

27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 6, tel. (+48) 15 8332622,
Email: archiwum@bdsandomierz.pl

Akta udostępniane w godzinach od 9.00-13.30