Sandomierska Kapituła Katedralna

Istnienie sandomierskiej kapituły kolegiackiej datuje się co najmniej na rok 1191. W 1818 r. stała się ona katedralną. W dawnych wiekach ze względu na uposażenie i znaczenie spośród wszystkich kapituł kolegiackich tylko sandomierska i łowicka starały się naśladować w pełni kapituły katedralne. W diecezji krakowskiej istniało 19 kapituł kolegiackich. Pierwsze miejsce wśród nich i bezpośrednio po katedralnej zajmowała kapituła kolegiaty sandomierskiej. Okres najświetniejszego rozwoju kapituły sandomierskiej przypada na wiek XVIII. Personalnie posiadała najliczniejszą obsadę: 7 prałatów (prepozyt, dziekan, archidiakon, scholastyk, kantor, kustosz, kanclerz) i 16 kanoników (w tym dwóch kaznodziejów i dwóch penitencjarzy). W sprawowaniu służby Bożej w kolegiacie, a później w katedrze kapituła miała do pomocy niższe kolegia:

• wikariusze, których liczba stopniowo zmniejszała się z dwunastu,
• mansjonarze (8 osób), których obowiązkiem od XV w. do 1825 r. było odmawianie oficjum o NMP i odprawienie wotywy „De Beata”,
• psałterzyści (8 osób) śpiewali Psalmy podczas codziennych nabożeństw w latach 1682-1825,
• altarzyści (7 osób), byli to kapłani odprawiający Msze św. fundacyjnie w latach 1717-1786.

W sumie członków kapituły i osób wspomagających w służbie Bożej było 58. Od roku 1818 kapituła liczy 4 prałatów i 8 kanoników gremialnych. Od 1735 r. istnieją sandomierscy kanonicy honorowi. W 1896 r. reskryptem Sekretariatu Stanu kapituła otrzymała prawo zmiany stroju chórowego z czarnego na fioletowy. W latach 1717-1734 kapituła była proboszczem habitualnym parafii kolegiackiej a później katedralnej. W latach 1818-1983 kapituła katedralna uczestniczyła w zarządzaniu diecezją, stanowiąc senat biskupa, wyrażający zgodę lub wypowiadający swe zdanie przy podejmowaniu przewidzianych przez prawo decyzji w zarządzie diecezji. Sede vacante kapituła wybierała wikariusza kapitulnego. W ciągu 800 lat przez kapitułę sandomieską przeszło wiele wybitnych osób zasłużonych dla życia Kościoła i Ojczyzny. Wystarczy wspomnieć błogosławionych: Wincentego Kadłubka, Czesława, Jana Prandotę, kandydatów na ołtarze: bp Nanker, ks. A. Rewera i bp Piotr Gołębiowski oraz około 80 biskupów, w tym wielu bardzo wybitnych np. prymas M. Trąba, kard. Z. Oleśnicki, ludzi zasłużonych dla nauki: Jan Długosz, Hugo Kołłątaj, Wincenty Granat.

Do lat osiemdziesiątych obecnego stulecia alumni seminarium pod przewodnictwem kanonika hebdomadariusza śpiewali w niedzielę „Tercję” oraz Nieszpory. W czwartki członkowie kapituły odprawiali Mszę św. „Cibavit”.

Skład osobowy kapituły sandomierskiej podał ks. J. Wiśniewski w „Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 roku”, Radom 1928. Później ukazało się „Uzupełnienie do Katalogu prałatów i kanoników sandomierskich” wydane przez M. Niwińskiego i J. Wiśniewskiego, Sandomierz 1938.

Prałaci

 1. Dziekan Kapituły: Ks. dr Jan Biedroń
 2. Archidiakon: Ks. mgr Zbigniew Mistak
 3. Scholastyk: Ks. Marian Kondysar
 4. Kustosz: Ks. mgr Józef Szczepański

Kanonicy gremialni

 1. Ks. dr Michał Mierzwa
 2. Ks. dr Jacek Beksiński
 3. Ks. dr Kazimierz Skawiński – Penitencjarz
 4. Ks. Zygmunt Gil
 5. Ks. mgr lic. Krzysztof Rusiecki
 6. Ks. mgr Bogusław Pitucha
 7. Ks. prof. dr hab. Leon Siwecki
 8. Ks. dr Roman Janiec

Seniorzy

 1. Ks. infułat prof. dr hab. Józef Krasiński
 2. Ks. prałat dr Czesław Murawski
 3. Ks. prałat dr Jerzy Lewiński
 4. Ks. prałat dr Wiesław Wilk
 5. Ks. prałat dr Adam Kończak
 6. Ks. prałat dr Waldemar Gałązka

Kanonicy honorowi

 1. Ks. mgr lic. Dariusz Janusz Bęc
 2. Ks. mgr lic. Paweł Bielecki
 3. Ks. mgr lic. Jan Butryn
 4. Ks. prof. dr hab. Jan Chwałek
 5. Ks. mgr Stanisław Tadeusz Gieroń
 6. Ks. dr Zygmunt Marian Grabiec
 7. Ks. mgr Franciszek Grela
 8. Ks. Wiesław Gucwa
 9. Ks. dr Władysław Gwóźdź
 10. Ks. dr Kazimierz Hara
 11. Ks. Jan Jagodziński
 12. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
 13. Ks. mgr lic. Wiesław Henryk Kowalewski
 14. Ks. dr Marek Jan Kozera
 15. Ks. Henryk Krawczyk
 16. Ks. mgr lic. Józef Krawczyk
 17. Ks. mgr lic. Tomasz Lis
 18. Ks. mgr Stefan Marian Kryj
 19. Ks. Krzysztof Krzemiński
 20. Ks. Tadeusz Mach
 21. Ks. mgr Andrzej Machowicz
 22. Ks. mgr Włodzimierz Mazur
 23. Ks. Marian Molga
 24. Ks. dr hab. Tomasz Moskal
 25. Ks. Mieczysław Murawski
 26. Ks. Adam Nowak
 27. Ks. Tadeusz Antoni Ocimek
 28. Ks. Krzysztof Jan Pałac
 29. Ks. mgr Jan Pawlik
 30. Ks. dr Wojciech Franciszek Pietraszek
 31. Ks. mgr lic. Mariusz Piotrowski
 32. Ks. dr Witold Płaza
 33. Ks. Czesław Przewłocki
 34. Ks. mgr Andrzej Rusak
 35. Ks. mgr Jerzy Siara
 36. Ks. mgr Jan Sobczak
 37. Ks. dr Jacek Bolesław Staszak
 38. Ks. dr Stanisław Szczerek
 39. Ks. mgr Józef Śmigiel
 40. Ks. Wacław Tomczyk
 41. Ks. mgr Józef Turoń
 42. Ks. Jan Feliks Wamyj
 43. Ks. Ryszard Wamyj
 44. Ks. mgr Zygmunt Wandas
 45. Ks. dr Dariusz Ryszard Woźniczka
 46. Ks. mgr Ryszard Zbyrad
 47. Ks. mgr Grzegorz Zwoliński