Zakony męskie

Wspólnota Kapłanów Chrystusa Paschalnego
http://www.wkchp.sandomierz.opoka.org.pl
wkchp@sandomierz.opoka.org.pl
27-600 Sandomierz, ul. Katedralna 1. Bliższe informacje: ks. dr Marian Balicki, tel. (+48) 603 061803

Zakon Braci Mniejszych – OFM Ber.
(Ojcowie Bernardyni)
http://www.bernardyni.pl
kuria@bernardyni.ofm.pl
27-500 Opatów, tel. (+48) 15 8682310

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – OFM Cap
(Ojcowie Kapucyni)
http://www.kapucyni.pl
37-450 Stalowa Wola, ul. Klasztorna 27, tel. (+48) 15 8420324

Zakon Kaznodziejski – OP
(Ojcowie Dominikanie)
http://www.dominikanie.pl
http://www.tarnobrzeg.dominikanie.pl
dominikanie@tarnobrzeg.tpnet.pl
27-600 Sandomierz, ul. Staromiejska 3, tel. (+48) 15 6445793, (+48) 15 8323774, (+48) 609 847788
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 2, tel. (+48) 15 8226253

Zakon Przenajświętszej Trójcy – OSST
(Ojcowie Trynitarze)
28-232 Łubnice, Budziska 21, (+48) 15 8659633

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego – SCJ
(Księża Sercanie)
http://www.scj.pl
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Chmielów 135A, tel. (+48) 41 2488579
27-401 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Szkolna 23, tel. (+48) 41 2652572

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – OMI
(Misjonarze Oblaci)
http://www.oblaci.pl
swkrzyz@oblaci.pl
26-004 Bieliny, Święty Krzyż, tel. (+48) 41 3177021

Zgromadzenie Księży Pallotynów – SAC
(Księża Pallotyni)
http://www.ecclesia.org.pl
27-600 Sandomierz, ul. Dobkiewicza 12, tel. (+48) 15 8328649

Zgromadzenie Księży Św. Michała Archanioła – CSMA
(Księża Michalici)
http://www.michalici.pl
37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57, tel. (+48) 15 8422260
26-006 Nowa Słupia, ul. Kielecka 1, tel. (+48) 41 3177022

Zgromadzenie Księży Zmartwychwstania Pańskiego – CR
(Księża Zmartwychwstańcy)
27-671 Sulisławice 91, tel. (+48) 15 8669362