15 hashtagów do dyskusji

Sekretariat Synodu Biskupów, przygotowując się do marcowego spotkania przedsynodalnego, przygotował 15 hashtagów, odnoszących się do tematów poruszanych podczas obrad. Młodzi ludzie, korzystając z nich w sieciach społecznościowych, będą mogli włączyć się w dyskusję, zgłaszając swoje uwagi.

Spotkanie przedsynodalne z udziałem ok. 300 młodych z całego świata odbędzie się w Rzymie w dniach 19-24 marca. Jak wyjaśnia Sekretariat Synodu, celem obrad jest bezpośrednie wysłuchanie młodych i wypracowanie dokumentu, który pomoże lepiej zrozumieć problemy dzisiejszej młodzieży. W tym celu organizatorzy zachęcają do włączania się w dyskusję za pośrednictwem Internetu, posługując się 15. oficjalnymi hashtagami.

W dyskusjach w Internecie mogą wziąć udział osoby w wieku 16-29 lat, które zarejestrują się w jednej z grup na Facebooku (dostępne są grupy w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim i niemieckim), korzystając z linków dostępnych na stronie:
www.synod2018.va/content/synod2018/it/riunione-pre-sinodale/informazione-e-codici-di-comportamento-per-facebook.html

Sekretariat Synodu proponuje młodym korzystanie z następujących hashtagów:

1. #WhoAmI (Kim jestem)
Formacja osobowości.
Jakie relacje i emocje, szczególne wydarzenia i specyficzne miejsca kształtują dziś tożsamość młodego pokolenia?

2. #Differences (Różnice)
Relacje z innymi ludźmi.
Jakie wyzwania i okoliczności wysuwają się na pierwszy plan w naszym coraz bardziej wielokulturowym, wieloreligijnym i połączonym ze sobą świecie, w którym coraz więcej jest różnic i podziałów?

3. #Future (Przyszłość)
Młodzi ludzie i przyszłość.
O czym marzą młodzi ludzie? W jaki sposób dążą do zrealizowania tych marzeń?

4. #DigitalWorld (Świat cyfrowy)
Związek z technologią.
W jaki sposób dzisiejsza technologia, wraz ze swoimi nowymi możliwościami i niespotykanymi wcześniej zagrożeniami, wpływa na tożsamość i styl życia młodych ludzi?

5. #InteriorLife (Życie wewnętrzne)
Poszukiwanie sensu życia.
Jakie są zależności pomiędzy codziennym życiem młodych ludzi a ich doświadczeniem świętości, duchowości i religii?

6. #Jesus
Młodzi ludzie i Jezus.
W jaki sposób młodzi Trzeciego Tysiąclecia odbierają osobę Jezusa, przedstawionego w Piśmie Świętym?

7. #IBelieve (Wierzę)
Wiara i Kościół.
W jaki sposób młodzi ludzie przeżywają wiarę w Jezusa? Jakie są ich relacje ze wspólnotą Kościoła?

8. #Called (Wezwany)
Powołaniowy sens życia.
Czy współczesne pokolenie młodzieży rozumie w jasny sposób posiadanie osobistego powołania i konkretnej misji w świecie?

9. #Choices (Wybory)
Rozeznawanie powołania.
Jakie narzędzia mogą być użyteczne i jakie momenty są najlepsze, aby pomóc młodej osobie w dokonaniu życiowego wyboru w Kościele i świecie?

10. #Guide (Przewodnik)
Młodzi ludzie i towarzyszenie.
Co powinno charakteryzować osobę godną zaufania, zdolną do towarzyszenia młodym ludziom w ich podróży przez życie?

11. #Church (Kościół)
Sposób funkcjonowania Kościoła.
Co powinno charakteryzować Kościół, który może być dla młodego pokolenia źródłem szacunku i atrakcyjności?

12. #ActivelyInvoled (Aktywnie zaangażowani)
Młodzi liderzy.
W jakich obszarach społeczeństwa i Kościoła młodzi ludzie, ze swoimi talentami i entuzjazmem, mogą być zaangażowani w misji Kościoła?

13. #Places (Miejsca)
Ulubione miejsca.
Jakie są najważniejsze miejsca, w których można na co dzień spotkać młodych ludzi i towarzyszyć im, ofiarowując im światło wiary?

14. #Proposals (Propozycje)
Inicjatywy, które należy wspierać.
Jakie konkretne inicjatywy wydają się najwłaściwsze, aby przyciągnąć uwagę młodych ludzi, aby w pełni mogli wzrastać jako osoby?

15. #WaysAndMeans (Sposoby i środki)
Narzędzia, które należy wykorzystać.
Które podejścia wydają się najwłaściwsze i w jaki sposób najskuteczniej uwrażliwiać młodych ludzi na powołanie, zwracanie uwagi na drugiego człowieka i życie we wdzięczności?