19. rocznica śmierci św. Jana Pawła II – Wdzięczność za wielki pontyfikat

W modlitewnym spotkaniu, które miało miejsce 2 kwietnia 2024 r. w Tarnobrzegu-Serbinowie, uczestniczyło grono wiernych z różnych środowisk społecznych, wyrażając jedność w duchu i wdzięczność za dziedzictwo pozostawione przez papieża Polaka.

Ks. prał. Jan Biedroń, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, prowadząc modlitwę, zaprosił zebranych do refleksji nad spuścizną duchową, którą św. Jan Paweł II zapisał w historii Kościoła i narodu polskiego.

– Chcemy wyrazić wdzięczność za ten wielki pontyfikat oraz zachęcać siebie w obecnym pokoleniu do korzystania z wielkiego dobrodziejstwa, które pozostawił nam poprzez swoje katechezy środowe i przemówienia, wygłaszane podczas pielgrzymek do naszej ojczyzny.  Chcemy dziękować za dar jego osoby, za to, że jako jeden z wybitnych Polaków kształtował rzeczywistość, w której my żyjemy, jak również miał wpływ na losy świata.

Refleksja nie ograniczała się jedynie do historycznego wymiaru, lecz stanowiła przypomnienie o aktualności nauczania i przykładu życia św. Jana Pawła II w obecnych czasach, gdy autorytet Świętego jest poddawany próbom.

Wobec prób niszczenia autorytetu św. Jana Pawła II, pragniemy nie tylko stanąć w obronie, bowiem prawda zawsze sama się broni, ale także ukazać piękno, które pozostawił oraz zwrócić uwagę na jego olbrzymi wpływ na Kościół oraz na losy społeczno-polityczne naszego państwa.

Następnie w atmosferze skupienia została odmówiona modlitwa różańcowa, którą poprowadził Ks. prał. Jan Biedroń wraz z dk. Janem Siudakiem.

Ksiądz Proboszcz, po zakończonej modlitwie różańcowej, nawiązał m. in. do znaczenia Zmartwychwstania Pańskiego.

Zmartwychwstanie Chrystusa otworzyło drogę do zmartwychwstania dla nas wszystkich. Podążając za wskazaniami św. Jana Pawła II i patrząc na przykłady świętych i błogosławionych, możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy częścią tej wielkiej rodziny świętych. Dlatego pamiętajmy, żyjąc w tym współczesnym pokoleniu, abyśmy nie tylko szanowali, lecz także czerpali z dziedzictwa duchowego i moralnego, które pozostawił nam Święty Jan Paweł II.

Następnie Ksiądz Proboszcz zaprosił zgromadzonych wiernych do złożenia wieńców i zapalonych zniczy pod pomnikiem św. Jana Pawła II. W tej części spotkania modlitewnego swoją obecność zaznaczyli członkowie Akcji Katolickiej, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Prezydent miasta Dariusz Bożek.

Słowa P. Dariusza Bożka, Prezydenta Tarnobrzega, przypomniały o roli papieża w walce o wolność Polski po epoce komunizmu.

Dlaczego tak trudno jest nam zaakceptować ludzi wielkich? Przecież to oni kreują nasze społeczeństwo i kształtują naszą przyszłość. To dzięki nim jesteśmy wolni. Św. Jan Paweł II był ojcem wolności dla polskiego państwa po okresie komunizmu. Niestety, wydaje się, że szybko zapominamy o tym. Pamiętajmy więc, że wiele zawdzięczamy naszemu patronowi.

Całość modlitwy została zwieńczona apelem jasnogórskim, a także udzieleniem Bożego błogosławieństwa przez Księdza Proboszcza.

Modlitwa pod Pomnikiem św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu stanowiła nie tylko akt pamięci, ale także wyraz wdzięczności za dziedzictwo duchowe pozostawione przez Papieża-Polaka. Była to także okazja do refleksji nad aktualnością nauczania Jana Pawła II w obecnym kontekście społecznym i duchowym. Jego życie i słowa nadal inspirują i kształtują naszą drogę jako jednego z najwybitniejszych Polaków w historii Kościoła i narodu.