21 GRUDNIA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 1,39-45)

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Uwierzyć Bogu

Zarówno Maryja, jak i Elżbieta są dla nas przykładem bezgranicznego zawierzenia Bogu. Obie uczyniły krok wiary, z którego owoców korzysta każdy z nas. Dzięki niemu Elżbieta w swojej starości stała się matką Jana Chrzciciela, poprzednika Jezusa, zaś Maryja Matką Zbawiciela. Choć doświadczyły one ogromnej łaski, to obie kobiety cechuje wielka pokora. W centrum ich wzajemnej relacji stoi spotkanie dwóch postaci, które swoją misję przypłacą śmiercią męczeńską. Już teraz jednak Jan, jak zaznacza ewangelista, rozpoznaje swojego Zbawcę, oddając Mu cześć swoistym tańcem radości, jak kiedyś Dawid tańczący przed Arką Pana (por. 2 Sm 6, 15-16. 20-23). Ten, który za sprawą Maryi zjednoczył się z naturą ludzką i w niej wejdzie w świat, przyniesie mu prawdziwą obecność Boga wśród swojego ludu i zbawienie, którego uczestnikiem ma się stać cała ludzkość. Każdy z nas wezwany jest do tego, by uwierzyć Bogu i rozpoznawać Jego przyjście. On nieustannie puka do naszych drzwi (por. Ap 3, 20) i to od nas zależy, jak często pozwolimy Mu gościć w naszym życiu. Niech Elżbieta i Maryja, które rozpoznały czas przyjścia Pana, staną się dla nas przewodniczkami w drodze do Niego.

Boże, daj nam otwarte serca, abyśmy potrafili rozpoznawać Ciebie w bliźnich i sami stali się mieszkaniem dla naszego Zbawcy.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-12-21

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com