Nabożeństwo Ekumeniczne w Janowie Lubelskim

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, 26 stycznia, odbyło się  nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczył kapłan prawosławny ks. Korneliusz Wilkiel – proboszcz Prawosławnej Cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju.

Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Jacek Staszak – proboszcz janowskiego Sanktuarium, który we wprowadzeniu do wspólnej modlitwy podkreślił rolę budowania mostów pomiędzy ludźmi poprzez okazywaną na co dzień dobroć, życzliwość i ofiarną pomoc. To one zbliżają ludzi do siebie, którzy w duchu wzajemnego zrozumienia mogą spotkać się nie tylko na gruncie czysto ludzkim, ale również tym duchowym, nadprzyrodzonym, prowadzącym do zbawienia.

Homilię wygłosił duchowny prawosławny. Kaznodzieja zwracał uwagę na potrzebę nieustannej modlitwie o jedność Kościoła. Ks. Wilkiel za przykład podał tekst ektenii (tekstu mszalnego prawosławnej Boskiej Liturgii), w którym to całe zgromadzenie prosi: „O pokój dla całego świata, pomyślność świętych Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się”.

„Ową prośbę przytoczyłem po to, ażeby pokazać, że chrześcijanie nie modlą się o jedność tylko w tych zamkniętych ramach czasowych, tylko w tym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlitwa o jedność jest obecna w naszych westchnieniach modlitewnych skierowanych do Wszechmogącego Boga podczas całego roku liturgicznego i w wielu nabożeństwach. Wspomniana ektenia była obecna w nabożeństwie na długo przed rozłamem Kościoła – rozłamem Chrześcijaństwa na prawosławie, katolicyzm, protestantyzm. I w tych słowach nie chodzi może docelowo o formalne połączenie się wszystkich podzielonych Kościołów chrześcijańskich, ale wyraża się w tych słowach – co uważam jest najważniejsze we wszystkich dążeniach ekumenicznych – prośba o zjednoczenie wszystkich ludzi wokół Chrystusa” – podkreślał ks. Korneliusz Wilkiel.

Nabożeństwo zakończył wspólny śpiew modlitwy „Ojcze nasz”. Było to pierwsze tego typu spotkanie modlitewne w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. Obaj proboszczowie katolicki i prawosławny podkreślili rolę wzajemnej życzliwości w kontaktach między członkami tych wyznań oraz wyrazili wolę kontynuowania nabożeństw ekumenicznych w kolejnych latach w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

ks. Paweł Surowiec

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl