Adopcja Serca w Hucie Komorowskiej

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej w 2018 roku podjęła owocną współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera i przystąpiła do programu „Adopca Serca”. W rezultacie podjętych działań środowisko szkolne objęło opieką dwoje dzieci z Kamerunu, nadając im polskie imiona Zosia i Franciszek. Zadanie polega na pozyskiwaniu funduszy na utrzymanie i edukację dzieci. Co roku Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim w różny sposób pozyskuje środki potrzebne na zabezpieczenie potrzeb kolegów z Afryki. Zadanie to uczniowie bardziej aktywnie realizują w tygodniu misyjnym. Tak było i w tym roku.

W Niedzielę Misyjną, 22 października, w oparciu o współpracę z parafią św. Rodziny w Hucie Komorowskiej członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami kwestowali na rzecz Adopcji Serca po każdej Mszy świętej. W ramach zaplanowanej akcji charytatywnej uczniowie przeprowadzili zbiórkę środków, które mogli przeznaczyć na potrzeby Zosi i Franciszka. Dzięki hojności Parafian i Ofiarodawców udało się zebrać potrzebną kwotę, za co organizatorzy akcji serdecznie dziękują.

dr Ewa Kopeć

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com