Adwent czasem odnowy liturgicznej

Józef Wolny / Foto Gość

Na początku adwentu, bp Krzysztof Nitkiewicz zwrócił się z prośbą do księży Diecezji Sandomierskiej o przykładanie większej uwagi do celebrowanej Liturgii. Powinna ona stanowić centrum życia parafii, a nie dodatek do innych działań duszpasterskich. Biskup zauważa, że chociaż nie brakuje kapłanów, w niektórych miejscach nastąpiło zubożenie życia liturgicznego. Taka sytuacja wpływa negatywnie na uczestnictwo wiernych w niedzielnej Mszy św. i demotywuje młodych rozważających możliwość wstąpienia do seminarium duchownego. Niesie jednocześnie zagrożenie duchowe dla samego kapłana i jego powołania.

– Mam świadomość trudności z jakimi się spotykacie w parafiach, jednak powinniśmy dawać z siebie wszystko, aż do ostatniego dnia naszego posługiwania – pisze biskup.

Przypominając, że główna odpowiedzialność spoczywa tutaj na księżach proboszczach, zachęca ich do współdziałania z księżmi wikariuszami jeśli tacy zostali skierowani do parafii. Zaleca jednocześnie, aby we wszystkie święta nakazane, uroczystości, odpusty, pierwsze niedziele miesiąca oraz przy okazji wizytacji kanonicznej zapewnić uroczystą oprawę celebracji liturgicznej (ministranci kadzidła, krzyża, i światła, lektorzy, kantorzy i ministranci ołtarza).

Cytując Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, bp Nitkiewicz przypomina, że domaga się tego sama natura celebracji, a lud chrześcijański na mocy chrztu jest do tego uprawniony i zobowiązany”.

– Niech okres Adwentu stanie się w ten sposób nowym początkiem naszej eklezjalnej drogi, ożywiając miłość do Boga i jego Ludu – zachęca autor listu.