Akcja Katolicka wybrała nowy Zarząd

sdr

Obradowała Rada Diecezjalna Instytutu Akcji Katolickiej. Wybrano nowy Zarząd na najbliższe 4 lata działalności.

W Sandomierzu dnia 25 maja odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w związku z kończącą się kadencją zarządu diecezjalnego. Celem spotkania był wybór nowego Zarządu, który pokieruje działaniami Akcji Katolickiej w naszej diecezji w latach 2019-2022.

Po wspólnej modlitwie, prezes Andrzej Darowski jak również Asystent Kościelny ks. Artur Barański podziękowali ustępującemu Zarządowi za pracę w ciągu czteroletniej kadencji na rzecz Kościoła sandomierskiego, za wiele dobrych inicjatyw i chęć działania i bycia odpowiedzialnym za dobre funkcjonowanie Akcji Katolickiej.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych kandydatów i głosowania. Nowo wybrany Zarząd na lata 2019 – 2022 stanowią:

Barbara Brzeska, oddział parafialny Włostów, Bożena Kapuściak, oddział z parafii Miłosierdzia Bożego Tarnobrzeg, Maria Kasak, oddział parafialny Trześn, Teresa Kwiatkowska, oddział parafialny Włostów, Janisz Gierada, oddział parafialny Modliborzyce, Anna Pobrotyn, oddział parafialny Gierczyce, Sylwia Król, oddział z parafii par. św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Elżbieta Wójcik, oddział parafialny Chmielów. Delegatem do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej został Krzysztof Pawlik, oddział parafialny Baranów Sandomierski, a do Komisji Rewizyjnej weszli: Barbara Ćmiel, oddział parafii Podwyższenia Krzyża w Sandomierzu, Teresa Partyka, oddział parafii św. Floriana w Stalowej Woli i Stanisława Tworz, oddział parafialny Ślęzaki.

W dalszej części spotkania wziął udział Dyrektor Duszpasterstwa ks. Marek Kumor, który skierował słowo do nowo wybranego Zarządu oraz w imieniu Księdza Biskupa zaprosił wszystkich członków Akcji Katolickiej na uroczystość 20. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu.

Następnie omówiono pozostałem tematy: informacje o finansach, omówienie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej i poprzedzające ją nocne czuwanie sandomierskiej Akcji Katolickiej na Jasnej Górze, omówienie konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się 16 czerwca w Domu Kultury we Włostowie.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i Bożym błogosławieństwem.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl