Aktualność męczeństwa

10 sierpnia, podczas sumy odpustowej w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Olbierzowicach, bp Krzysztof Nitkiewicz dokonał konsekracji kamiennego ołtarza. Powstał on z inicjatywy ks. kanonika Zbigniewa Kurasa oraz przy wsparciu parafian i dobroczyńców. Biskup Sandomierski przywołał w kazaniu historię św. Wawrzyńca, będącego jednym z siedmiu diakonów Kościoła Rzymskiego. Został on zamęczony na rozpalonej kracie 10 VIII 258 r., gdy odmówił wydania dóbr kościelnych (rozdanych wcześniej ubogim) oraz złożenia ofiary pogańskim bożkom. Bp Nitkiewicz podkreślił, że św. Wawrzyniec nie szukał śmierci lecz wybrał inne, lepsze życie – wieczne królowanie z Chrystusem w Niebie, który powiedział, że „kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9, 24). Biskup Sandomierski zauważył, że współczesny człowiek ma problem z dokonaniem właściwego wyboru pomiędzy prawdziwym Bogiem i różnymi bożkami. Miejsca życia, pracy i rozrywki przekształcają się w pogańskie świątynie zaś z chrześcijaństwa pozostaje obrzędowość. Co z tego, że jest ona piękna, jeśli nie ma przełożenia na nasze życie. Ten problem dotyka duchownych i świeckich. – Chęć zysku, wygoda, presja środowiska i środków masowego przekazu sprawiają, że odsuwamy na drugi plan Boga i nie troszczymy się o życie religijne. Pozwalamy się nieść nurtowi laicyzacji, dorzucając do niego nasze „co nieco”. Tymczasem podobnie jak św. Wawrzyniec stoimy zawsze przed koniecznością wyboru: spokojne życie na ziemi, czy życie z Bogiem, który chce nas obdarować pełnią szczęścia i to na całą wieczność ? Niech dzisiejsze poświęcenie ołtarza jedynemu i prawdziwemu Bogu oraz przykład św. Wawrzyńca skłaniają nas do refleksji: Co jest dla mnie najważniejsze? Do jakiego celu dążę? Na co liczę? Jeszcze jest czas, żeby skorygować naszą postawę – mówił biskup. Ordynariusz Sandomierski zaznaczył również, że oddając cześć św. Wawrzyńcowi należy pamiętać o współczesnych chrześcijańskich męczennikach. Nie dotyczy to wyłącznie Bliskiego Wschodu, czy np. Nigerii, gdzie trwają krwawe prześladowania. Dyskryminacja wyznawców Chrystusa i Kościołów postępuje także w krajach Unii Europejskiej, tyle że niekiedy w subtelnej formie. – Fenomenem sierpniowych nocy są spadające gwiazdy. Ludowa tradycja widzi w deszczu gwiazd łzy, jakie miały płynąć z oczu św. Wawrzyńca podczas męczeństwa. I chociaż wiadomo, że chodzi o okruchy komet, ludzie nieraz wypowiadają życzenia, przekonani, że zostaną one w jakiś sposób spełnione. Niech te sierpniowe spadające gwiazdy nazywane „łzami świętego Wawrzyńca” przypominają nam o siostrach i braciach, którzy podobnie jak św. Wawrzyniec cierpią i umierają z powodu wiary w Chrystusa. Pamiętajmy również o ubogich, którym służył z miłością diakon Wawrzyniec – zakończył kazanie biskup. Podczas liturgii poświęcenia ołtarza, zostały w nim umieszczone relikwie św. Wawrzyńca, sprowadzone specjalnie z Rzymu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl