Aleksandrówka – Najświętszego Serca Pana Jezusa

ALEKSANDRÓWKA

Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Batorz
23-320 Batorz, Aleksandrówka 33A,
e-mail:dontomaszwrona@gmail.com; tel. 15 874 53 11

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Aleksandrówka powstała zapewne pod koniec XVIII w. Od samego początku swojego istnienia przynależała do parafii Batorz. Pod koniec lat 80-tych XX w. zbudowano w niej kaplicę dojazdową. Od 19 czerwca 1995 r. funkcjonowała ona jako samodzielny wikariat. Parafia Aleksandrówka została erygowana 15 października 2001 r. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowany został w latach 1989-1990. Pracami kierował proboszcz parafii Batorz ks. Edward Franczak. Po 2007 r. świątynia była remontowana (m.in. wymiana okien, wymiana ołtarza). Kościół został uroczyście poświęcony przez bpa K. Nitkiewicza 23 października 2011 r. Jednocześnie wprowadzono wówczas relikwie św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, patrona młodzieży i kleryków. Świątynia jest budowlą ceglaną, przykrytą blachą, z wieżą we frontonie, posiada dwie przybudówki po lewej stronie: kaplicę nawę boczną oraz zaplecze zakrystii koło prezbiterium, obie nakryte dachem przyczółkowym. Świątynia jest jednonawowa, z podbiciem dachu w charakterze stropu. Zawiera w sobie pewne elementy postmodernizmu, takie jak niesymetryczność utrzymanej w tradycyjnym stylu budowli oraz powtarzające się na frontonie, ścianach bocznych i prezbiterium ostrołukowe okienka.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 11.30
– w dni powszednie: 7.00 lub 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 11.30.

Odpusty: Najświętszego Serca Pana Jezusa (niedziela po uroczystości NSPJ), św. Gabriela od MB Bolesnej (ostatnia niedziela lutego).

Kaplica dojazdowa

Stawce – kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Dobrego Pasterza, położony ok. 9 km od kościoła parafialnego. Wybudowany został przez mieszkańców wioski w latach 1996-1997 pod kierunkiem ks. Stanisława Gieronia. Jest to budowla ceglana, jednonawowa, z prezbiterium i zakrystią. Posiada cechy modernistyczne. Na trójkątnej ścianie frontowej centralne miejsce zajmuje okrągła rozeta, zaś ściany boczne – obok rzędu prostokątnych okienek – zawierają trójkątne wykusze, urozmaicające prostotę ścian. Wyrastająca z fasady po prawej stronie masywna wieża na planie trójkąta niejako rozdziela się u góry w trzy odrębne wieżyczki zakończone krzyżami zwróconymi w różne strony świata. Jest to czytelna alegoria Trójcy Świętej. Od 2015 r. w kościele prowadzone są prace remontowe i dekoratorskie.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00.
Odpust: Niedziela Dobrego Pasterza.

Do parafii należą: Aleksandrówka, Stawce, Kolonia Stawce.

Ogólna liczba mieszkańców: 684.

Grupy parafialne: koło żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: przy kościele parafialnym oraz przy kaplicy w Stawcach.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Tomasz Wrona (od 2020 r.)