Anielscy mnisi i ziemscy ludzie

Konferencja naukowa o dziejach, życiu, duchowości oraz dziedzictwie kulturowym mnichów kamedułów w ramach obchodów jubileuszu 400-lecia Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Przez dwa dni w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach potrwa sympozjum naukowe zatytułowane „Kameduli w Rytwianach”. W obradach biorą udział naukowcy z różnych ośrodków akademickich, konserwatorzy dzieł sztuki, historycy i miłośnicy rytwiańskich zabytków.
– Dziś dopełnienie uroczystości jubileuszowych, do przeżyć duchowych dołączamy część naukową. Gościmy największych specjalistów z tematyki związanej z życiem, duchowością kamedułów oraz sztuką związaną z eremami. Każdy z przybyłych naukowców prezentując swoją wiedzę niezwykle ubogaca nas i przybliża do tego, co stanowiło i nadal stanowi sens życia eremitów kamedułów – podkreślał ks. Wiesław Kowalewski.
Podczas wykładów przypomniano m.in. bogatą duchowość kamedułów, którzy mieszkali w Rytwianach, ich styl życia, duchowość oraz oddziaływanie na wiarę i kulturę regionu. Prof. dr hab. Zbigniew Bania z Uniwersytetu Księdza Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stwierdził, że głównym powodem, dla którego Tęczyńscy ufundowali klasztor kamedułów w Rytwianach mogła być potrzeba pogłębienia duchowości tych terenów, a bogate życie wewnętrzne zakonników miało oddziaływać na lokalną społeczność. – Od 1617 do 1825 roku w Rytwianach przebywali eremici kameduli, czas który tutaj spędzali oscylował wokół dwóch elementów: modlitwy i pracy. W czasie tego sympozjum podjęliśmy refleksję nad tym wymiarem ich obecności tutaj. Oprócz tego, co dziś pozostało po kamedułach, czyli kościół i pozostałości klasztoru trzeba było podjąć refleksję nad ludźmi, którzy wypełniali te budynki, a byli to nie tylko eremici, ale i również czeladź klasztorna, czeladź folwarczna, pielgrzymi, którzy przybywali do tego miejsca, ubodzy, którzy szukali wsparci i inni, którzy pukali do tej furty – mówił w swoim wykładzie ks. Tomasz Moskal z KUL.
Archeolodzy opowiedzieli o wynikach badań, które przeprowadzano na terenie rytwiańskiej Pustelni. W kilku wykładach podkreślano znaczenie barokowego kościoła klasztornego, który jest perłą architektury kościelnej. O wpływie kamedułów na sztukę i o przedstawieniach życia kamedulskiego w sztuce mówiły prof. Christie Moisan-Jabłoński z Warszawy oraz dr Lucilla Conigiello z Florencji. Na sympozjum gościli także mnisi kameduli pośród nich przeor Kongregacji Monte Corona.
Pozdrowienie uczestnikom sympozjum przekazał bp Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Sandomierski wyraził radość, że obok aspektów duchowych jubileuszu znalazła się inicjatywa o charakterze naukowym. Pomaga ona lepiej zrozumieć bogactwo życia duchowego mnichów kamedulskich oraz ich wkład w misję ewangelizacyjną Kościoła.
Sympozjum potrwa do niedzieli
Kameduli w Rytwianach przebywali 201 lat. Klasztor został skasowany na mocy dekretu carskiego z 1819 roku. Ostatni mnisi opuścili to miejsce w 1825 roku. Teraz, po rewitalizacji funkcjonuje tu centrum relaksacyjno-kontemplacyjne.