Annopol – Św. Joachima i Św. Anny

ANNOPOL

Parafia pod wezwaniem św. Joachima i św. Anny

woj. lubelskie, pow. Kraśnik, gm. Annopol
23-235 Annopol, ul. Kościuszki 1, tel. 15 831 34 18

Fot. Marian Grzybowski

INFORMACJE O PARAFII

Fot. Marian Grzybowski

Miasto Annopol założone zostało w 1740 r. na gruntach wsi Rachów (notowanej już w XIV w.) przez Jana Tomasza Morsztyna (Annopol pozbawiony był praw miejskich w latach 1870-1996). Początkowo miasto przynależało do parafii Świeciechów. Jan Tomasz Morsztyn w 1740 r. ufundował w Annopolu drewniany kościół pw. św. Joachima i św. Anny, który istnieje on do dnia dzisiejszego. Świątynia ta była filią parafii świeciechowskiej. Samodzielna parafia w Annopolu erygowana została w 1886 r. przez bpa F. Jaczewskiego. Kościół parafialny pw. św. Joachima i św. Anny zbudowano w dwóch etapach: w latach 1936-1938 oraz 1945-1966 wg projektu arch. Stanisława Fertnera z 1934 r. (pierwszy projekt powstał jeszcze w latach 20-tych XX w. i wykonał go arch. Józef Dziekoński). Pierwszy etap budowy przerwała śmierć proboszcza ks. Juliana Matrasia i okres II wojny światowej. Po 1945 r. wznoszenie świątyni kontynuowano pod kierunkiem kolejnych proboszczów: ks. Władysława Kossarzeckiego, ks. Władysława Kieszka oraz ks. Antoniego Bezpalki. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp P. Kałwa 3 lipca 1966 r. Świątynia jest budowlą w stylu neoklasycystycznym z elementami modernizmu, jednonawową, z prostokątnym transeptem i półokrągło zamkniętym prezbiterium. Fronton kościoła jest klasycystyczny z podwójnymi pilastrami, trójkątnymi tympanonami oraz rozdzielony gzymsami, po bokach których są miękkie woluty. Ponad szczytem wznosi się kwadratowa wieża, która przechodzi w otwartą latarnię z kolumienek w formie bębna nakrytą płaskim, dzwonowatym hełmem. Ściany nawy i prezbiterium stanowią już przejście do architektury nowoczesnej. Prostokątne okna z prefabrykatów przedzielone są masywnymi skośnymi i narożnymi przyporami. Sklepienia kościoła są krzyżowo-kolebkowe, ale wystrój modernistyczny, czemu wyraz daje brak nastawy ołtarzowej i ozdobienie absydy prezbiterium nowoczesnymi witrażami Stolone-Dobrzańskiego z Krakowa.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00,10.00, 17.00.

Odpusty: św. Joachima i św. Anny (26 lipca), MB Różańcowej (I niedziela po wspomnieniu NMP Różańcowej.

Kościół i kaplica dojazdowa

Annopol – pierwsza świątynia parafialna pod wezwaniem św. Joachima i św. Anny. Wybudowana została w 1740 r. Uroczyście poświęcił ją bp M. Kunicki w 1741 r. Kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas I i II wojny światowej. Remontowany był w latach 60-tych XX w., 1971 r. oraz w latach 2006-2007. Kościół jest drewniany, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z zakrystią z boku. Kruchta przylega do frontu nawy. Dach jest kryty gontem z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz znajduje się strop płaski z fasetą i polichromią: przedstawienie Przemienienia Pańskiego i Oka Opatrzności. Chór muzyczny wsparty jest na słupach o prostej linii parapetu. Wyposażenie to ołtarz główny, dwa ołtarze boczne i ambona – barokowe z XVIII w.

Dąbrowa – kaplica pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, położona 5 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 1983-1986. Inwestycją kierował ks. Antoni Bezpalko. Świątynia jest prostą, powtarzaną kilkukrotnie w diecezji i poza nią budowlą sakralną. Kaplica jest jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Jedyną dekorację stanowi fronton o bardzo zredukowanej ornamentyce, nawiązującej do sterczynowego szczytu gotyckiego. Na trzech arkadach osadzony jest potrójny szczyt sterczynowy z trzema oknami i wnęką.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.45.
Odpust: św. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja)

Do parafii należą: Annopol, Dąbrowa, Huta, Józefin, Jakubowice, Nowy Rachów, Stary Rachów, Opoczka, Opoka, Wymysłów.

Ogólna liczba mieszkańców: 4906.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Słabek, W. Dynek, Z. Burza, M. Romański, P. Libor SDB, M. Młynarczyk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: s. M. Łopion CHR.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 900 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Krzysztof Krzemiński
Wikariusz - Ks. mgr lic. Rafał Olszówka (od 2015 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Sulicki (od 2021 r.)
Rezydent - Ks. kan. mgr Antoni Bezpałko