Baćkowice – Św. Mikołaja

BAĆKOWICE

Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Baćkowice
27-552 Baćkowice 55, tel. 15 868 62 16
www.backowice.wikidot.com, e-mail: backowice@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Według tradycji ziemie rozciągające się między Łagowem a Baćkowicami zostały darowane przez księcia Władysława I Hermana biskupom włocławskim (ok. 1138 r.). Pierwsze pisane informacje o Baćkowicach pojawiają się w Liber Beneficiorum Długosza z lat 1470- 1480, który używał jednak nazwy Bączkowice. Opisywał ją jako wieś rozległą, w której znajdował się modrzewiowy kościół pw. św. Mikołaja (prawdopodobnie powstał on przed 1470 r.). Świątynia ta była filią parafii Łagów (nie jest do końca jasne, kiedy Baćkowice stały się samodzielną placówką duszpasterską). Z inicjatywy biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego w 1599 r. w miejsce średniowiecznej świątyni został wystawiony nowy, drewniany kościół. Przetrwał on do II poł. XIX w., kiedy wybudowano obecną, murowaną świątynię. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja zbudowany został w latach 1866-1868. Nad całością prac czuwał ówczesny proboszcz ks. Marceli Krzemiński. Świątynię uroczyście poświęcił bp A. Sotkiewicz 17 września 1885 r. W latach 1902-1903 ks. Stanisław Chatłas po usunięciu kruchty przedłużył kościół do obecnych rozmiarów. Kolejny proboszcz ks. Romuald Górski podjął się gruntownego odnowienia świątyni: zrekonstruował ołtarze, ułożył nową posadzkę oraz pomalował kościół od wewnątrz. Na suficie umieścił malowidła świętych, a ściany pokrył dekoracjami na wzór opoczyńskiej stylistyki ludowej. Świątynia uległa częściowemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Nabożeństwa czasowo sprawowane były w kostnicy i zakrystii. Remontu budynku sakralnego podjął się ks. Piotr Gołębiowski (prace trwały do 1947 r.). Świątynia jest przykładem architektury neogotyckiej, została wybudowana z kamienia oraz z cegły – użytej tu do detali architektonicznych, narożników, a także do poziomych warstw przedzielających kamienne wątki. Do północnej i południowej ściany nawy są dostawione symetrycznie dwie kaplice, tworząc płytki transept. Zarówno nawę, jak i prezbiterium, zakrystię i kaplice nakrywają niezbyt strome, dwuspadowe dachy. Dobudowana do pół- nocnej ściany nawy trzykondygnacyjna wieża zwieńczona jest wysokim, ostrosłupowym hełmem mającym w podstawie ośmiobok. Wnętrze jest jednoprzestrzenne, a kaplice otwarte są do wnętrza nawy ostrołukowymi otworami. Za prezbiterium znajduje się zakrystia ze skarbczykiem na piętrze, nieco od prezbiterium węższa i niższa. Gotycki ołtarz główny zakupiony w Sulisławicach przez ks. Michała Karwacińskiego ozdobiony jest figurą MB z Dzieciątkiem Jezus.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 7.30, 17.00 zimą 16.00
– w święta państwowo wzniesione: 8.00, 10.00, 16.00.

Odpusty: św. Mikołaja (6 grudnia), Niepokalanego Serca NMP (22 sierpnia).

Do parafii należą: Baćkowice, Baranówek, Janczyce, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Olszownica, Żerniki.

Ogólna liczba mieszkańców: 2360.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Kupka SAC, K. Rusiecki.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: K. Chodorek, M. Dobosz, M. Firmanta, J. Gadowska, Z. Gardynik, S. Grys, G. Kaczmarczyk, D. Kargul, J. Kot, M. Lipka, H. Maj, G. Masternak, J. Olech, B. A. Rycąbel, K. Uba, J. Wieczorek.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 150 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Jerzy (j.) Kubik
Wikariusz - Ks. mgr lic. Piotr Strojny (od 2020 r.)