Batorz – Św. Stanisława Bpa

BATORZ

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Batorz
23-320 Batorz, Batorz I 48, tel. 15 874 51 04

INFORMACJE O PARAFII

W okresie od VIII do IX w. w Batorzu istniał gród obronny. Co najmniej od XIV w. rozwijała się na jego miejscu wieś. Była ona własnością Dymitra z Goraja, a następnie rodów Tęczyńskich, Rabsztyńskich oraz Morskich. Pierwotny drewniany kościół powstał w pierwszej połowie XV w. Został bogato uposażony przez Andrzeja i Mikołaja Tęczyńskich. Na ich prośbę w 1445 r. kard. Zbigniew Oleśnicki erygował w Batorzu parafię. Pierwszy kościół spłonął w 1707 r. Na jego miejscu postawiono drewnianą kaplicę, którą następnie rozbudowano. Istniała ona do 1879 r., kiedy to uległa pożarowi. Trzy lata później rozpoczęto budowę murowanej świątyni. Parafia Batorz składała się z dużej liczby miejscowości. Z jej terenu utworzono 6 parafii: Boża Wola, Otrocz, Zdziłowice, Błażek, Piłatka i Aleksandrówka. Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM wybudowany został ze składek wiernych w latach 1882-1884. W 1929 r. Paweł Pałka z Łukowa wykonał we wnętrzu polichromie. Restauracja świątyni miała miejsce w połowie lat 60-tych XX w. W ostatnich latach przeprowadzono konieczne remonty (m.in. izolację pionową fundamentów, malowanie dachu). Świątynia prezentuje neoromańskie, a nawet neobizantyjskie elementy historyzmu. Kościół jest budowlą o układzie centralnym, z nawą główną i nawą poprzeczną zakończoną niewysokimi szczytami, otoczoną neoromańskim fryzem. Na kopertowym dachu wznosi się sygnaturka, z tyłu wybudowano wieloboczne prezbiterium a na frontonie – wieżę zakończoną iglicą. W ścianach bocznych nawy i prezbiterium znajdują się podłużne okna zamknięte półkolistymi łukami. Malatura kościoła jest tradycyjna. Na uwagę zasługuje umieszczenie głównego ołtarza nie przy ścianie prezbiterium, ale w połowie jego długości, trochę na wzór wschodniego ikonostasu. Przestrzeń, która powstała w ten sposób za ołtarzem, wypełnia zakrystia. Obok kościoła wznosi się neoromańska dzwonnica w formie wieży, zdobna w jońskie kolumienki, podwójne okno z maswerkiem i okrągłą lunetką oraz neoromański fryz.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 11.00, 16.00, zimą 15.00
– w dni powszednie: 7.00, 17.00 (maj, październik)
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 11.00, 16.00, zimą 15.00.

Odpusty: św. Stanisława BM (8 maja), Świętych Aniołów Stróżów (niedziela po 2 października).

Kaplica dojazdowa

Ponikwy – kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, położona ok. 10 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w 1993 r. staraniem mieszkańców wioski, pracami kierował ks. Edward Frańczak. Jest zbudowana z cegły, pokryta blachą ocynkowaną, jednonawowa, z wieżą na frontonie. Kaplica jest budowlą modernistyczną, o rzędzie prostokątnych okien. Na frontowej ścianie poprzedzielanej gzymsami kwadratowej wieży nakrytej czterospadowym dachem umieszczono we wnęce krucyfiks.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.30.
Odpust: Uroczystość Miłosierdzia Bożego.

Do parafii należą: Batorz Pierwszy, Batorz Drugi, Batorz Kolonia, Ponikwy, Wólka Batorska, Wólka Batorska Kolonia.

Ogólna liczba mieszkańców: 1544.

Kapłani pochodzący z parafii: P. Zyśko, Ł. Mudrak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: N. Wójcik, B. Brodowska.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Zbigniew Swatek (od 2016 r.)