Biada obłudnikom

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 23,27-32)

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: «Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków». Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków”.

Oto słowo Pańskie.

W dzisiejszej Ewangelii w dalszym ciągu słyszymy wyrzuty Pana Jezusa skierowane wobec uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Z zewnątrz wydają się ludziom sprawiedliwi i pobożni, ale wewnątrz pełni są zakłamania, obłudy i nieprawości. Faryzeusze budują prorokom piękne grobowce, ale nic nie mają z ich ducha. Nie są oni spadkobiercami proroków, lecz ich morderców. Natomiast Pan Jezus jest kontynuatorem tradycji proroków, dlatego spotka Go też ich los. Z postawą faryzejską spotykamy się także i dzisiaj, również wśród chrześcijan. Można chodzić do kościoła, brać udział w nabożeństwach, uczestniczyć w akcjach charytatywnych, a jednocześnie żyć w nieprzyjaźni z Bogiem i ludźmi, nie zachowywać Bożych przykazań, łamać zasady sprawiedliwości. Strzeżmy się postawy faryzejskiej, oby nie odnosiły się do nas wyrzuty Chrystusa.