Biała niedziela w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 7 maja Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie – sekcja medyczna działające przy parafii Najświętszej Marii Panny Salentyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowała “Białą Niedzielę” dla mieszkańców miasta. Celem tej akcji było bezpłatne udzielenie porad, konsultacji, badań przez pracowników medycznych.

Pracownicy sekcji medycznej udzielając porad i konsultacji, starali się pomagać rozwiązywać zdrowotne oraz psychiczne, wskazując sposoby radzenia sobie z nimi. Podczas “Białej Niedzieli” wykonano następujące usługi: pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, pomiar glukozy we krwi. Ponadto udzielono konsultacji: lekarza internisty, kardiologa, diabetologa, laryngologa, psychologa oraz porad pielęgniarskich. Łącznie wykonano 98 usług medycznych.

Wymienione wyżej usługi medyczne były bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców Ostrowca. Kolejne zorganizowanie “Białej Niedzieli” zaplanowano na wrzesień 2023 roku.

Koordynator KCPR – Kazimiera Uba

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com