Bidziny – Św. Ap. Piotra i Pawła

BIDZINY

Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Wojciechowice
27-532 Wojciechowice, Bidziny 31, tel. 15 861 83 17
e-mail: parafiabidziny@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia Bidziny po raz pierwszy w źródłach historycznych wymieniona jest w 1326 r. Najprawdopodobniej początek kościoła i parafii sięga jeszcze wcześniejszych czasów. Pierwotna świątynia była drewniana i znajdowała się nieopodal dzisiejszego cmentarza grzebalnego (w miejscu figury św. Barbary). Do parafii Bidziny należały kościoły filialne w Przybysławicach, Ożarowie i Janikowie. Nie jest dokładnie wiadomym do kiedy drewniana świątynia służyła miejscowym wiernym. Bidziny były miejscowością rodową Stefana Bidzińskiego herbu Janina (1620-1704), wojewody sandomierskiego, bliskiego współpracownika króla Jana III Sobieskiego. Inną znaną postacią urodzoną w tej miejscowości był bp Stefan Bogusław Rupniewski (1671-1731), sufragan lwowski, przeniesiony później do diecezji kamienieckiej, a potem na biskupstwo łuckie. Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiony został w latach 17201730 z fundacji stolnika wendeńskiego Stanisława Aleksandra Bidzińskiego i jego żony Krystyny z Szembeków. Konsekracji świątyni dokonał bp M. Kunicki, sufragan krakowski, 17 września 1730 r. Podobnie jak inne kościoły w tym regionie, również bidziński został naznaczony działaniami II wojny światowej. Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. w pobliżu kościoła przebiegała linia frontu. Świątynia została częściowo uszkodzona przez ostrzeliwanie, o czym świadczą wmurowane w południową ścianę pociski armatnie. Restauracja kościoła miała miejsce w latach 1977-1992 (m.in. wykonano nowe organy). W 2001 r. dach świątyni pokryto blachą miedzianą. Świątynia jest murowaną budowlą późnobarokową. Składa się z nawy i prostokątnego, dwuprzęsłowego prezbiterium, węższego od nawy. Przy prezbiterium, od północy, dobudowana jest zakrystia, a przy nawie, od zachodu, kruchta. Nad nawą umieszczona jest sygnaturka. Wnętrze rozczłonkowane zostało pilastrami i nakryte sklepieniem kolebkowym: w nawie z lunetami, w prezbiterium na gurtach. Wyposażenie wnętrza jest rokokowe, wykonane przez warsztat Macieja Polejowskiego.

Msze święte:
– w niedzielę i uroczystości: 9.00, 11.00, 15.30
– w dni powszednie: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Piotra i Pawła (29 czerwca), św. Barbary (4 grudnia), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia).

Do parafii należą: Bidziny, Grochocice ,Janowice, Jasice, Łopata (część: numery 1-13), Kunice (część: numery 1-42), Smugi, Wlonice (część: numery 1-47), Wyszmontów.

Ogólna liczba mieszkańców: 2091.

Kapłani pochodzący z parafii: H. Młynarczyk.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Dariusz Socha