Biskupice – Św. Józefa

BISKUPICE

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Sadowie
27-580 Sadowie, Biskupice 19, tel. 15 869 29 92
www.parafiabiskupice.com.pl, e-mail: parafiabiskupice@op.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Biskupice istnieje co najmniej od poł. XV w. Przez ok. 500 lat przynależała ona do parafii pw. św. Marcina w Opatowie. Starania o utworzenie w Biskupicach samodzielnej placówki duszpasterskiej podjął proboszcz opatowski ks. Andrzej Glibowski w trudnym okresie stalinowskim. Plac pod budowę kościoła ofiarowali mieszkańcy Biskupic: Tomasz i Karolina Muchowie oraz Maria Wójtowicz. Świątynię wybudowali sami parafianie na kształt domu mieszkalnego, ze względu na brak odpowiednich pozwoleń państwowych. W momencie, gdy władze lokalne zorientowały się, jakie ma być przeznaczenie obiektu, zamknięto budowę na okres jednego roku. Dopiero dzięki wsparciu posła Jana Frankowskiego udało się dokończyć inwestycję. Kaplica poświęcona została przez ks. A. Glibowskiego w Wielkanoc 1954 r. Biskup J. Lorek utworzył przy niej 19 stycznia 1956 r. ekspozyturę. Jej pierwszym rektorem został ks. Czesław Tatar. Samodzielna parafia w Biskupicach erygowana została przez bpa J. Lorka 2 stycznia 1957 r., a ksiądz C. Tatar został jej proboszczem. Po roku 2000 podjęto inicjatywę budowy nowej świątyni. Kościół parafialny pw. św. Józefa został wybudowany w latach 2006-2013. Nad całością prac czuwali księża proboszczowie: ks. Marek Danek (20062012) oraz ks. Rafał Borycki (2012-2013). Fundamenty nowej świątyni poświęcił bp A. Dzięga 15 listopada 2006 r. Pierwsza Msza święta w tym kościele odbyła się 29 czerwca 2013 r. W świątyni trwają prace wykończeniowe i dekoratorskie. Świątynia jest budowlą jednonawową, ceglaną, nowoczesną, lecz utrzymaną w tradycyjnym stylu. W głównym ołtarzu kościoła został umieszczony obraz św. Józefa – patrona parafii. Do nawy głównej przylegają w formie transpetu dwie kaplice boczne pod wezwaniem MB Fatimskiej oraz św. Jana Pawła II.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 10.00, 12.00 (maj: 10.00, 12.00, 17.00; październik: 10.00, 12.00, 17.00)
– w dni powszednie: 18.00
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 17.00, zimą 16.30.

Odpusty: św. Józefa (19 marca).

Do parafii należą: Biskupice, Bukowiany, Michałów, Niemienice, Łężyce, Truskolasy, Zwola (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 753.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: Z. Najdo.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 350 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Rafał Borycki