Blisko ludzi

Dnia 19 lipca, z okazji 103. rocznicy powstania Policji Państwowej, Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu zorganizowała okolicznościowe obchody. Rozpoczęły się one od Mszy św. w bazylice katedralnej, której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz. Uczestniczyli w niej  nadinsptor dr Jarosław Kaleta, świętokrzyski komendant wojewódzki, komendant powiatowy inspektor Ryszard Komański z zastępcą oraz policjantki i policjanci z Komendy w Sandomierzu, poseł Marek Kwitek, przedstawiciele Sądu i Prokuratury, Samorządów, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej oraz rodziny policjantów.

Bp Nitkiewicz w homilii mówił o zagrożeniu jakie niesie zło oraz o potrzebie walki z nim w codziennym życiu.

– Drogie Policjantki i Policjanci. Troska o człowieka, wyrażająca się w walce z nieprawością, począwszy od prewencji po leczenie skutków zła, wpisana jest w wasze życiowe i zawodowe powołanie.

Widzimy każdego dnia, że nie są to tylko słowa, czy jakieś deklaracje, które niewiele kosztują, a niejednokrotnie uwodzą, stają się pułapką. W waszym przypadku jest inaczej. Wy jesteście ludźmi czynu. Nie zagarniacie dla siebie piedestału, lecz po prostu służycie. Tylko czyny weryfikują prawdziwość wypowiadanych słów. „Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” – ostrzega Pan Jezus.

Te ostatnie słowa wydają mi się szczególnie ważne: pełnić wolę Boga. Zdarza się bowiem, że biorą górę ludzkie racje, ambicje, czasami pojawia się pokusa „wyrównania rachunków”. A przecież okazji do tego nie brakuje. Nieraz zwodzi nas „etykietka”, na którą ktoś sobie zasłużył lub mu ją przyklejono. Formalnie wszystko może być zgodne z prawem i procedurami, lecz jeśli zabraknie miłości, to nie spodoba się Bogu. Tym bardziej, że wszyscy jesteśmy grzesznikami.

Wasze czyny, drogie policjantki i policjanci, są szlachetne i wielkie. Dlatego też codzienna ofiarna służba okupiona jest zmęczeniem, stresem, a nawet cierpieniem, chorobą i śmiercią. Dzisiaj dziękujemy z tę służbę Bogu, dziękujemy każdemu z was oraz waszym najbliższym, bo przecież również mają w tym swój udział – powiedział biskup.

Przed błogosławieństwem głos zabrał insp. Ryszard Komański, który wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę w intencji Policji Państwowej.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Zamku Królewskim, gdzie minutą ciszy uczczono zmarłego na służbie policjanta asp. Marcina Przygodę. Następnie nadinsp. dr Jarosław Kaleta wręczył awanse na wyższy stopień zawodowy 61. policjantkom i policjantom. Święto Policji było również okazją do wyróżnienia osób i instytucji, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa obywateli. Pierwszy raz w historii Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu przyznała statuetki „Anioł bezpieczeństwa”. Uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości.