Błogosławieństwo ceremoniarzy i animatorów

Ponad czterdziestu nowo mianowanych ceremoniarzy i animatorów otrzymało specjalne krzyże i złożyło swoje zobowiązania.

W sobotę, 16 września w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu odbyło się błogosławieństwo nowych ceremoniarzy i animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. Do grona ceremoniarzy włączono 40 młodych chłopców pełniących dotychczas funkcję lektora, zaś posługę animatora ministrantów rozpocznie pełnić 5 ministrantów. Ceremonia zakończyła całoroczny etap formacji tych grup Liturgicznej Służby Ołtarza.

Na wspólną Mszę św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, ministranci przybyli z księżmi opiekunami oraz rodzicami. Koncelebrowali rektor seminarium ks. Michał Powęska, diecezjalni duszpasterze liturgicznej służby ołtarza ks. Wojciech Zając i ks. Damian Szypuła oraz kapłani odpowiedzialni w parafiach za liturgiczną służbę ołtarza.

Podczas homilii biskup Nitkiewicz podziękował księdzu rektorowi za zaangażowanie seminarium duchownego w formację ministrantów. Wspomniał patronów dnia – św. Cypriana i św. Korneliusza, którzy przez całe swoje życie dojrzewali do męczeństwa za wiarę.

– Wasza formacja, Drodzy Ministranci, trwała rok czasu. Trzeba w dalszym ciągu być blisko Pana Jezusa. Nasze serce musi być z Nim stale złączone. Mamy myśleć, mówić i postępować tak, jak Pan Jezus. Modlić się, czytać wartościowe książki, unikać zła i czynić dobro. Wtedy przyniesiemy dobre owoce – powiedział biskup.

Kaznodzieja mówił następnie o liturgii, stanowiącej najwspanialszą formę dialogu z Panem Bogiem.

– Liturgia jest niczym rajskie drzewo zasadzone przez Boga w ogrodzie naszego życia. On zlecił troskę o to drzewo i każdy ma tutaj własne obowiązki: kapłani, diakoni, lektorzy, kantorzy, ceremoniarze, wszyscy wierni. Piękno liturgii, sposób jej celebrowania, nawet stan paramentów czy porządek w świątyni, muszą nam leżeć na sercu. Przecież oddajemy w ten sposób cześć Bogu, stoimy przed Nim, kierujemy do Niego nasze modlitwy, więc nie ma miejsca na bylejakość. Nie można niczego robić po swojemu. W nagrodę będziemy mogli cieszyć się owocami liturgii, które są pokarmem na drodze do Niebieskiej Ojczyzny – powiedział biskup.

Po homilii nowi ceremoniarze i animatorzy podczas uroczystej przysięgi przed biskupem przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki.

Nowi ceremoniarze i animatorzy podkreślali, że dzisiejsza Msza Święta miała dla nich wyjątkowy charakter. Funkcja ceremoniarza to duża odpowiedzialność, ale dzięki niej mogą jeszcze bardziej pogłębiać swoją wiarę. – Zadaniem ceremoniarza jest, ogólnie mówiąc, pilnowanie, by Msza Święta była sprawowana jak najbardziej pięknie, elegancko i godnie. Dla nas bycie ceremoniarzem oznacza pomagać księżom przygotować Eucharystię, a także uświetniać liturgię, by wyglądała jak najładniej – mówili zgodnie ministranci.

Prowadzona w diecezji szkoła lektora i ceremoniarza to seria spotkań, podczas których kandydaci poznają zasady dobrego wypełniania swoich obowiązków ministranckich, zasady i prawidła liturgii oraz przechodzą warsztaty oratorskie. Szkoła Ceremoniarza prowadzona jest w Wyższym Seminarium Duchownego w Sandomierzu i uczy ministrantów odpowiedniego przygotowania liturgii i czuwania nad odpowiednim jej przebiegiem. Za przygotowanie ceremoniarzy i animatorów odpowiedzialni byli ks. Wojciech Zając i ks. Damian Szypuła.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/