Bodzechów – Św. Zofii

BODZECHÓW

Parafia pod wezwaniem św. Zofii i św. Stanisława Kostki

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Bodzechów
27-420 Bodzechów, ul. Szosik 2, tel. 41 264 37 91
www.bodzechow-parafia.pl, e-mail: bodzechowparafia@interia.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Bodzechów w źródłach historycznych po raz pierwszy wymieniana jest w XIV w. Jednak jej znaczący rozwój nastąpił dopiero w XIX w., kiedy stała się jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych regionu ostrowieckiego. W tym czasie przynależała do parafii Denków. Początki ośrodka duszpasterskiego w Bodzechowie sięgają lat 30-tych XX w. W 1932 r. Aniela Kokowska, właścicielka majątku ziemskiego w Bodzechowie ofiarowała wraz ze swoim zięciem Janem Gombrowiczem (ojcem wybitnego pisarza Witolda Gombrowicza) na rzecz przyszłej parafii półtorej morgi ziemi. Działka okazała się bardzo korzystnie położona (przy drodze Ostrowiec – Lublin). Dodatkowo Jan Gombrowicz zakupił i przewiózł modrzewiowe drzewo z rozebranego kościoła we Wsoli k. Radomia. Zastrzegł jednak, aby budowa kościoła rozpoczęła się w przeciągu 5 lat. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu w porozumieniu z proboszczem parafii Denków wyznaczyła na organizatora budowy wikariusza tejże placówki ks. Józefa Nitę. Świątynię wybudowano w 1937 r., początkowo stanowiła ona filię parafii Denków. Parafię Bodzechów erygował bp J. Lorek 9 grudnia 1950 r. Pierwszym proboszczem został budowniczy kościoła ks. J. Nita. Kościół pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki wzniesiony został w 1937 r. (od kwietnia do listopada) wg projektu Tadeusza Rekwirowicza, technika Zakładów Ostrowieckich. Ściany zbudowano z belek modrzewiowych obitych zakonserwowanymi deskami sosnowymi. Budynek pokryty został jodłowym gontem. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał ks. Edward Górski 14 listopada 1937 r. Jest to budowla modrzewiowa, o konstrukcji szkieletowej, w stylu drewnianego modernizmu. Kościół jest jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium, z eklektycznymi ołtarzami i podobnym wystrojem. Na dachu znajduje się klasyczna sygnaturka z latarnią, a w ścianach nawy i prezbiterium prostokątne okna. Kościół parafialny pw. św. Ojca Pio zbudowany został w latach 2003-2013 wg projektu inż. Zbigniewa Doktóra i inż. Tomasza Łabudy (konstruktora). Projekt opiera się na zamyśle arch. Leona Schillera. Jest to ceglana budowla w stylu eklektyzmu z elementami historycznymi. Kościół jest jednonawowy, z nieco niższym transeptem i bardzo krótkim prezbiterium zamkniętym półkoliście, przypominającym absydę. Po lewej stronie na frontonie znajduje się wieża o czterech trójkątnych szczytach, zwieńczona małą latarnią z dzwonowatym hełmem – takaż wieżyczka wznosi się nad skrzyżowaniem nawy poprzecznej. Na wieży i na frontonie kościoła umieszczone są już to rozeta z krzyżem, już to pary romańskich okienek z maswerkiem. Troiste wejście główne i wejście boczne u stóp wieży opatrzone są jednak eklektycznymi portykami z kolumienkami. Całość budowli okala wydatny gzyms od którego biorą początek półkoliste – niemalże klasycystyczne okna. Wystrój wnętrza jest tradycyjny, z eklektycznym, drewnianym ołtarzem.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00, 17.00
– w dni powszednie: 17.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 17.00.

Odpusty: św. Zofii (15 maja).

Do parafii należą: Bodzechów, Goździelin, Przyborów.

Ogólna liczba mieszkańców: 2534.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Bajak, A. Morgaś.

Grupy parafialne: Chór Dziecięcy „Złote Nutki”, chór parafialny dorosłych, Grupa Modlitewna św. o. Pio, harcerze, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1,5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Cezary Zybała