Bóg rodzi się w każdym miejscu

Wieczerzę wigilijną w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu poprzedziła inauguracja „Żywej szopki”, nad którą opiekę sprawują mieszkańcy placówki.    

22 grudnia bp Krzysztof Nitkiewicz uczestniczył w wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych mężczyzn, którą poprzedziła inauguracja „Żywej szopki”. W wydarzeniu brali udział: Burmistrz Miasta Marcin Marzec, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Czerwiec, rodziny z dziećmi, bezdomni, którzy pomagali przy budowie stajenki oraz zaproszeni goście.

– “Żywa Szopka” jest zawsze swojego rodzaju atrakcją z racji na obecność zwierząt i niezwykłą scenerię. Chodzi jednak przede wszystkim o to, aby sobie uświadomić, że Jezus Chrystus rodzi się dla każdego i jest z nami zawsze obecny bez względu na czas, miejsce czy okoliczności – powiedział bp Nitkiewicz przed poświęceniem szopki.

Drewniana konstrukcja stajenki została wykonana przez mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn, którzy będą również sprawowali opiekę nad zwierzętami. – Drugi raz Caritas Diecezji Sandomierskiej przy ul. Trześniowskiej zainaugurowała żywą szopkę. Jest ona skierowana przede wszystkim do dzieci. Chcieliśmy, aby odwiedzający poprzez kontakt z żywymi zwierzętami mogli przybliżyć sobie warunki w jakich na świat przyszedł Pan Jezus. Była to przecież betlejemska stajnia ze zwierzętami. Ubiegłoroczne doświadczenie pokazuje, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców miasta Sandomierza, ale również okolic. Istotną rzeczą jest to, że przez kontakt z żywymi zwierzętami dzieci mogą bardziej wyobrazić sobie w jakich warunkach na świat przyszedł Jezus Chrystus – mówił dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha.

Następnie w budynku schroniska dla bezdomnych odbyła się wieczerza wigilijna dla osób ubogich i samotnych. We wspólnym spotkaniu wzięło udział blisko 80 osób. Wigilię rozpoczął śpiew kolędy oraz łamanie się opłatkiem, podczas którego składano sobie świąteczne życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

Obecnie w sandomierskim schronisku dla bezdomnych przebywa 38 mężczyzn. W czasie świąt wiele osób bezdomnych i samotnych szuka takiego miejsca, jakim jest schronisko, aby ten czas przeżyć w bliskości z innymi. Każda osoba, która nie ma dachu nad głową, bądź jest samotna, może czas świąt spędzić w schronisku Caritas przy ulicy Trześniowskiej w Sandomierzu.

Żywa szopka przy ul. Trześniowskiej będzie udostępniona dla wszystkich, którzy będą chcieli ją zobaczyć, do 2 lutego 2020 r.