Bogoria – Trójcy Świętej

BOGORIA

Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Bogoria
28-210 Bogoria, ul. Staszowska 9, tel. 15 867 40 19
www.parafia-bogoria.pl, e-mail: parafia-bogoria@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Miasto Bogoria założone zostało przez Krzysztofa Bogorię z Podłęża Podłęskiego na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy z 22 maja 1616 r. Prawa miejskie utraciło w 1869 r. Założyciel miasta w 1620 r. wybudował drewniany kościół, w którym posługę duszpasterską podjęli kanonicy regularni, zwani „Markami”. Świątynia ta stała się filią parafii Kiełczyna. W 1626 r. o. Justyn Pomorski sprowadził z Krakowa obraz MB Pocieszenia. Początkowo znajdował się on w kościele w Kiełczynie, jednak wkrótce potem przeniesiono go do świątyni bogoryjskiej, gdzie umieszczony został w ołtarzu głównym. Obraz ten zasłynął licznymi cudami i łaskami. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp M. Oborski 13 listopada 1681 r. Tenże biskup erygował samodzielną parafię Bogoria 9 kwietnia 1685 r. W połowie XVIII w. drewniana świątynia znajdowała się w bardzo słabym stanie technicznym, dlatego też podjęto decyzję o budowie nowego budynku sakralnego. W nowym kościele nadal posługiwali kanonicy regularni, jednak ich liczba stale spadała. Ostatnim proboszczem, wywodzącym z tegoż zakonu, był o. Feliks Leszczykiewicz w latach 1799-1827. Po jego śmierci zarząd nad parafią przejęli księża diecezjalni. Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy zbudowany został w latach 1748-1778 przez Michała Konarskiego, kasztelana sandomierskiego. Kamień węgielny pod nowy kościół poświęcił oficjał sandomierski ks. Andrzej Potocki 15 sierpnia 1748 r. Świątynię konsekrował w 1778 r. bp J. Lenczewski, sufragan lubelski. Restaurowana była pod koniec XIX w. Kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas działań II wojny światowej w 1944 r. (m.in. strącono wieżę i uszkodzono dach). Zniszczenia te naprawiono w latach 1949-1950 pod kierunkiem ks. Franciszka Piętaka. W latach 90-tych XX w. dach świątyni pokryto blachą miedzianą, wykonano ogrzewanie, poddano renowacji polichromię i elewację. Natomiast w 2008 r. konserwowano i odrestaurowano ołtarz główny wraz z obrazem MB Pocieszenia. Rok później świątynia bogoryjska została ustanowiona Sanktuarium MB Pocieszenia. Łaskami słynący obraz został koronowany przez bpa K. Nitkiewicza w dniu 29 sierpnia 2010 r. Świątynia jest barokowa, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium. Wnętrze kościoła ma wystrój rokokowy i należy do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej Ziemi Sandomierskiej. Wyposażenie stanowi ołtarz główny zajmujący całą ścianę prezbiterium, na szczycie którego znajduje się kompozycja, przedstawiająca Trójcę Świętą, a centralnie wkomponowany jest łaskami słynący obraz MB Pocieszenia namalowany przez artystę krakowskiego Jana Sochera. W tym samym stylu zostały wykonane ołtarze boczne. Boczna kaplica jest poświęcona św. Annie. W kościele zachował się późnorenesansowy piętrowy nagrobek Krzysztofa z Bogorii Podłęskiego i jego żony.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 17.30, 18.00, zimą 16.30, 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 12.00, 16.00.

Odpusty: Zesłania Ducha Świętego, MB Pocieszenia (ostatnia niedziela sierpnia), Narodzenia NMP (8 września).

Kaplica dojazdowa

Mostki – kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe, położona 8 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 80-tych XX w. wg projektu Adama Abrama. Wizualnie składa się z dwóch części, przesuniętych względem siebie, nakrytych niesymetrycznym, dwuspadowym dachem. Dodatkowo budynek wykonany jest częściowo z czerwonej, a częściowo z białej cegły. Wyróżnia się w ten sposób jego część liturgiczna i zaplecze. Fronton ozdobiony został rzędem okrągłych okienek oraz odsuniętym w lewo od kalenicy dachu ceglanym pinaklem zwieńczonym krzyżem.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.30.

Do parafii należą: Bogoria, Kolonia Bogoria, Kolonia Wysoki Małe, Łaziska, Mała Wieś, Mostki, Moszyny, Podlesie, Rosołówka, Wólka Łaziska, Zimnowoda.

Ogólna liczba mieszkańców: 2612.

Kapłani pochodzący z parafii: C. Brudek, R. Lejwoda, Z. Zybała.

Grupy parafialne: Fundacja Przyjaciół Sanktuarium ku Czci Cudownego Obrazu MB Bogoryjskiej, koła żywego różańca, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Młodzieżowe Koło Misyjne, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Lesław Biłas (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Tadeusz Janda (od 2018 r.)
Emeryt - Ks. kan. Andrzej Wierzbicki