Borki Nizińskie – Wniebowzięcia NMP

BORKI NIZIŃSKIE

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

woj. podkarpackie, pow. Mielec, gm. Tuszów Narodowy
39-307 Gawłuszowice, Borki Nizińskie 83, tel. 17 773 14 42

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Borki Nizińskie istniała już w XV w. i należała do parafii Gawłuszowice. Pod koniec XIX w. wybudowano w niej kaplicę, w której raz w roku odprawiano Mszę świętą. W czasie działań wojennych w 1944 r. kaplica została zburzona, a na jej miejscu jeszcze w tym samym roku wybudowano kościół drewniano-murowany. Budowie przewodniczył ks. J. Musiał, wikariusz z Pacanowa, przebywający w Borkach na wysiedleniu. Dzieło dokończył ks. Michał Jędrychowski, kapłan archidiecezji lwowskiej, były proboszcz w Lubieniu Wielkim k. Gródka Jagiellońskiego, który przybył tutaj w 1945 r. Budynek świątyni był bezstylowy, wykonany częściowo z cegły i pustaków (prezbiterium), a częściowo z drzewa. Po pierwszej wizytacji kanonicznej, przeprowadzonej przez bpa J. Stepę z Tarnowa utworzono w Borkach parafię. Erygowana została 10 lipca 1951 r., a jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Michał Jędrychowski, dotychczasowy rektor. W 1984 r. przystąpiono do budowy nowego kościoła. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany został w latach 1984-1990. Projekt wykonał inż. J. Szczebak z Tarnowa, a plany konstrukcyjne – mgr W. Majka. Budową kierował ks. Jan Słonka. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp W. Bobowski 15 września 1985 r. Pierwsza Msza święta (pasterka) została odprawiona 25 grudnia 1990 r. Uroczystość poświęcenia nowego kościoła, której przewodniczył bp E. Frankowski, miała miejsce 11 października 1992 r. Konsekracji świątyni dokonał bp A. Dzięga 12 IX 2004 r. Świątynia jest przykładem architektury współczesnej z zachowanym dość tradycyjnym wyglądem. Zbudowana jest na planie krzyża greckiego, z centralnie umieszczoną sygnaturką, wieńczącą piramidowy namiot dachu. Kształt bryły sprawia, że nawa jest szeroka i płytka, co zbliża wiernych do prezbiterium. We wnętrzu kościoła umiejętnie wkomponowano trzy zabytkowe ołtarzyki, pochodzące z wcześniejszego kościółka.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.00, 16.00, zimą 15.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 17.00.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia).

Do parafii należą: Babicha, Borki Nizińskie, Młodochów.

Ogólna liczba mieszkańców: 1037.

Kapłani pochodzący z parafii: ks. Eugeniusz Jamrozy, J. Załucki MS.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Krępa SAC, H. Hyjek CSDP.

Grupy parafialne: Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 150 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Ryszard Wilk