Borów – Św. Andrzeja Apostoła

BORÓW

Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła

woj. lubelskie, pow. Kraśnik, gm. Annopol
23-235 Annopol, Borów 31a, tel. 15 831 01 69
www.parafiaborow.pl, e-mail: parafiaborow@wp.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Borów istnieje co najmniej od XIII w. Jej początki są ściśle związane z Zawichostem, który niegdyś znajdował się po tej samej stronie Wisły co Borów. W XIII w. wieś stanowiła uposażenie klasztoru klarysek w Zawichoście, a w XIV w. należała do klarysek krakowskich. Do XV w. jej teren przynależał do parafii Zawichost. Przed 1465 r. Mateusz z Odolina, scholastyk sandomierski i proboszcz parafii św. Maurycego w Zawichoście, wybudował w Borowie drewniany kościół pw. św. Andrzeja. Wystarał się on również o przeniesienie wspomnianej parafii do Borowa. Pierwsza świątynia przetrwała do połowy XVII w., po czym wybudowano obecny budynek sakralny. 2 lutego 1944 r. Borów wraz z sąsiednimi wioskami (Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążek Zaklikowski i Chwałowski, Karasiówka) został spacyfikowany przez wojska niemieckie. Zginęło wówczas 300 mieszkańców Borowa (łącznie zamordowano ok. tysiąca osób), w tym miejscowy proboszcz ks. Stanisław Skulimowski. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła wzniesiony został prawdopodobnie w 1662 r. Był on kilkukrotnie odnawiany, m.in. ok. 1800 r. dobudowano dwie kruchty. W tym samym czasie świątynia zyskała jednolite wyposażenie snycerskie. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 1955-1957. Powiększono wówczas kruchtę od strony zachodniej i zakrystię. Projekt remontu i konserwację obiektu przeprowadził inż. Władysław Hurko z Lublina. Kolejne prace restauracyjne prowadzone były w latach 20122016 pod kierunkiem ks. Krzysztof Kozieła (m.in. nowe drzwi i okna, konserwacja ołtarza głównego). Świątynia jest zbudowana z drewna modrzewiowego, jednonawowa. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie, z zakrystią z boku. Kruchty dostawione są od frontu i z boku nawy. Dach jest kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz stropy są kolebkowe, w nawie z zaskrzynieniami wspartymi na słupach. Na ozdobnej belce tęczowej umieszczony został krucyfiks z II poł. XVIII w. Wyposażenie stanowią ołtarz główny, dwa boczne i ambona rokokowa z II poł. XVIII w. Kropielnica z piaskowca jest z pocz. XVII w. Zespół kościoła tworzy dzwonnica drewniana z II poł. XIX w., zbudowana na planie prostokąta, z dwoma dzwonami z 1663 r. i XVIII w.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 16.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 17.00.

Odpusty: św. Andrzeja Apostoła (30 listopada), św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca), MB Szkaplerznej (niedziela po 16 lipca).

Kaplice dojazdowe

Janiszów – kaplica pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa i męczennika, położona 7 km od kościoła parafialnego. Wybudowano ją w latach 1984-1986 wg projektu inż. Czesława Skrzypka z Lublina. Pracami kierował ks. Stanisław Kowal. Kaplica poświęcona została przez bpa J. Śrutwę 16 listopada 1986 r. Jest to budowla ceglana, jednonawowa, pod dwuspadowym dachem, z zapleczem przy prezbiterium oraz wieżą z zadaszeniem na frontonie. Wieża jest dosyć masywna, przedzielona gzymsami w coraz mniejszych odstępach sprawia w ten sposób wrażenie wyższej. W jej ścianach znajdują się okienka różnego kształtu i wielkości.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.30.
Odpust: św. Stanisława BM (niedziela po 8 maja).

Łążek Zaklikowski – kaplica pod wezwaniem MB Częstochowskiej, położona 8 km od kościoła parafialnego. Wybudowano ją w 1900 r. jako drewnianą cerkiew unicka dla wojsk rosyjsko-austriackich. Przejęta przez katolików po I wojnie światowej, poświęcona została w 1918 r. W 1966 r. obmurowano ją cegłą. Jest prostą, ceglaną, jednonawową budowlą. Półokrągłe zakończenie nawy tworzy prezbiterium a wejście prowadzi do węższej i niższej kruchty. Nad frontowym szczytem znajduje się blaszana wieżyczka z krzyżem.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00.
Odpust: Narodzenie NMP (niedziela po 8 września).

Mniszek – kaplica w remizie strażackiej, położona 7 km od kościoła parafialnego. W 1984 r. wydzielono jedno pomieszczenie w remizie OSP, gdzie urządzono kaplicę.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 13.00.

Do parafii należą: Borów, Janiszów, Kosin, Łążek Zaklikowski, Mniszek, Wólka Szczecka, Zabełcze.

Ogólna liczba mieszkańców: 2056.

Kapłani pochodzący z parafii: Z. Grabiec, W. Kozak, L. Szymanek, H. Mochol, S. Stępień, W. Kaczmarczyk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Bęc SNMPN, J. Bęc SNMPN.

Grupy parafialne: Apostolstwo Dobrej Śmierci, Apostolat „Margaretka”, Bractwo Szkaplerzne, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Grupa Modlitewna do Bożego Miłosierdzia, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Rodzina Serca Jezusowego, Róża Różańcowa Rodziców, wspólnota modlitewna.

Cmentarz:
– parafialny stary – odległość od kościoła 1 km,
– parafialny nowy – odległość od kościoła 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. dr Zbigniew Kata (od 2018 r.)