Borów – Św. Andrzeja Apostoła

KONTAKT:

Gm. Annopol, pow. Kraśnik, woj. lubelskie
23-235 Annopol, Borów 31a

tel. (+48) 15 831 01 50
E-mail:
Strona www:

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:30; 8:00 (Łążek); 9:30; 11:30 (Janiszów); 13:00 (Mniszek); 16:00
Święta państwowo zniesione: 7:00; 16:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. Kazimierz Buczyński
Emeryt - Ks. kan. dr Zygmunt Grabiec

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Borów, Janiszów (5-7 km), Kosin (3-5 km), Łążek Zaklikowski (8 km), Mniszek (6 km), Wólka Szczecka (4 km), Zabełcze (8 km)

Liczba katolików:
2228

Odpusty:

Św. Andrzeja Apostoła (30 listopada)
Św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca)
Matki Bożej Szkaplerznej (niedziela po 16 lipca)
W Janiszowie: św. Stanisława BM (niedziela po 8 maja)
W Łążku Zaklikowskim: Narodzenia NMP (niedziela po 8 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Janiszów, kaplica pw. Św. Stanisława BM (9,5 km)
Łążek Zaklikowski, kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (8 km)
Mniszek, kaplica w domu wiejskim (7 km)

Historia:
Pierwszy kościół parafialny z drewna, p.w. św. Andrzeja został wybudowany przez Marcina z Odolina przed r. 1465. Kolejny istniejący do dziś, powstał prawdopodobnie w r. 1662. Był on kilkakrotnie odnawiany, m.in. pod koniec w. XVIII, w r. 1800-1843. W czasie remontu w latach 1955-1957 powiększono kruchtę od strony zachodniej i zakrystię. Kościół modrzewiowy, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, przy prezbiterium zakrystia. Jest wyposażony w 3 drewniane ołtarze rokokowe (w. XVIII). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Szkaplerznej, na zasuwanym obraz Zwiastowania, a nad nimi obraz patrona parafii św. Andrzej Ap., w bocznym ołtarzu po lewej stronie św. Józefa, zaś po prawej – św. Klary. Obrazy pochodzą z w. XVIII. Tytuł kościoła: św. Andrzeja Ap. i św. Józefa Oblubieńca NMP. Obok kościoła znajduje się dzwonnica, a w niej 2 stare dzwony (w. XVII-XVIII). Do wieku XV Borów należał do par. Zawichost, zaś w w. XIII stanowił uposażenie klasztoru w Zawichoście, a w XIV należał do klarysek krakowskich. W połowie w. XV proboszcz par. św. Maurycego w Zawichoście, Mateusz z Odolina, postarał się o przeniesienie tej parafii do Borowa. Zachowana wzmianka źródłowa pod r. 1465 informuje o parafii borowskiej. Do końca w. XVIII par. należała do diecezji krakowskiej i wchodziła w skład archidiakonatu zawichojskiego (dekanat urzędowski). Na początku w. XIX przez krótki okres należała do diecezji krakowskiej, od 1805 r. do lubelskiej, a od 25 marca 1992 r. do diecezji sandomierskiej. Przy parafii obok proboszcza jest wymieniany wikariusz. Pod koniec w. XVIII przy kościele wybudowano szpital dla ubogich. W tym czasie istniało już bractwo szkaplerzne i niewielka biblioteka parafialna. Kolatorem kościoła były klaryski krakowskie. W czasie ostatniej wojny Borów został spalony (2 lutego 1944 r.) i dwie wioski Łążek Zak., Wólka Szczecka. Zginęły 1003 osoby, a wraz z nimi ks. Stanisław Skulimowski, jednak kościół ocalał. Te miejscowości spacyfikowano w wyniku akcji odwetowej za pomoc udzielaną partyzantom NSZ i AK. W latach 1976-1977 ks. St. Kowal wybudował nową plebanię. Stan dzisiejszy jest dobry. W r. 1992 pomalowano blachę na dachu i zabezpieczono drewno na zewnątrz. Parafia posiada akta parafialne od roku 1882, ale niekompletne.

- POKAŻ MNIEJ -