Branew – Św. Anny

KONTAKT:

Gm. Dzwola, pow. Janów Lubelski, woj. lubelskie
23-304 Dzwola, Branew Ordynacka 50

tel. (+48) 15 875 21 18
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 9:00; 11:00
Święta państwowo zniesione: 9:00; 17:00
Dni powszednie: 7:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr lic. Paweł Kata

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Branew, Branew Szlachecka, Branew Ordynacka, Branewka (1 km), Kolonia Branewka (3 km), Sapy (3 km)

Liczba katolików:
858

Odpusty:

Św. Anny (niedziela po 26 lipca)

Historia:
Parafia rzymsko-katolicka w Branwi została erygowana 18 lipca 1919 r. mocą dekretu bpa L. Fulmana. Do czasu kasaty unii, była tutaj parafia greko-katolicka, którą później zamieniono na prawosławną. Pierwotnie stał w Branwi kościół drewniany wybudowany przez unitów, w 1875 r. zamieniony na cerkiew, w 1919 r. oddany katolikom. Po wybudowaniu nowego kościoła, dotychczasowy został rozebrany. Obecny kościół p.w. św. Anny został wybudowany w latach 1936-1946 wg projektu architekta T. Witkowskiego z Lublina w stylu neoklasycystycznym, jednonawowy, murowany, z zewnątrz kamień, wewnątrz cegła palona. Kościół powstał ze składek parafian przy ofiarnej współpracy ks. W. Grzebalskiego. 22 czerwca 1950 r. kościół uroczyście poświęcił bp Z. Goliński. W 1970 r. wykonano ankrowanie, bo nastąpiły groźne pęknięcia murów, w 1972 r. kościół został malowany wewnątrz. W 1992 r. wprowadzono nową nastawę ołtarzową przedstawiającą 5 tajemnic radosnych różańca, rzeźbionych głęboko w drzewie dębowym, w nastawę wmontowano również obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1772 r. W 1984 r. kościół został pokryty blachą miedzianą, z umocnieniem krzyża wieżowego konstrukcją żelazną. W latach 1997-1999 przeprowadzono gruntowny remont kościoła i plebanii. Parafia posiada akta parafialne od 1924 roku.

- POKAŻ MNIEJ -