Branew – Św. Anny

BRANEW

Parafia pod wezwaniem św. Anny

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Dzwola 23-304 Dzwola,
Branew Ordynacka 50, tel. 15 875 21 18, kom. 577 319 455
www.branewparafia.pl, e-mail: branewparafia@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Branew pochodzą z 1377 r. W 1531 r. powstała tutaj parafia prawosławna. Wraz z zawarciem Unii Brzeskiej w 1596 r. prawosławni z Branwi stali się katolikami obrządku wschodniego. Drewniany kościół pw. św. Mikołaja wybudowany został w 1768 r. W 1875 r. ze względu na kasatę Unii w Królestwie Polskim przekształcony został na cerkiew. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. byli unici przeszli na obrządek łaciński, a w 1907 r. parafia prawosławna w Branwi została rozwiązana. Parafię rzymskokatolicką w tej miejscowości erygował 18 lipca 1919 r. bp L. Fulman. Powstała z terenów parafii Goraj, a cerkiew prawosławna została rekoncyliowana. Świątynia ta została rozebrana w 1948 r. Obecny kościół pod wezwaniem św. Anny wybudowano w latach 1936-1946 wg projektu architekta Tadeusza Witkowskiego z Lublina. Świątynia powstała ze składek parafian, przy ofiarnej współpracy ks. Władysława Grzebalskiego. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp. Z. Goliński 22 czerwca 1950 r. W 1970 r. wykonano ankrowanie, ponieważ nastąpiły groźne pęknięcia murów. Remonty świątyni przeprowadzone były w roku 1984 (wymiana pokrycia dachowego) oraz w latach 1997-1999. Świątynia jest wymurowana z kamienia i cegły palonej, w stylu neoklasycystycznym, na planie zbliżonym do kwadratu, z podcieniem dostawionym od frontonu. Wnętrze jest jednonawowe, z węższym i niższym prezbiterium sklepionym kolebką. Wyposażenie stanowi ołtarz główny z 1982 r. w formie krzyża równoramiennego z głęboko rzeźbionymi w drewnie dębowymi scenami maryjnymi. W jego centrum umieszczono obraz MB z Dzieciątkiem (w kulcie MB Łaskawa) z 1772 r. W kościele znajdują się dwa ołtarze boczne z obrazem św. Anny Samotrzeć w jednym i płaskorzeźbą Piety w drugim, drewniana ambona i chrzcielnica oraz ikona św. Mikołaja z II poł. XVIII w. z relikwiami świętego.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 7.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Anny (niedziela po 26 lipca).

Do parafii należą: Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branew-Sapy, Branewka, Branewka Kolonia.

Ogólna liczba mieszkańców: 827.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Liwak, D. Jamroży SDS.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: G. Czajka SDP.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola.

Cmentarz:
– parafialny (stary), odległość od kościoła 300 m,
– parafialny (nowy), odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Paweł Kata