Brewiarz ks. Ignacego Skorupki w zbiorach Muzeum Diecezjalnego

Osobisty modlitewnik kapłana, który poległ w czasie bitwy warszawskiej można oglądać na wystawie stałej w muzeum.

Obchodzona 100. rocznica bitwy warszawskiej skłania do szukania pamiątek związanych z tym wydarzeniem lub wspominania bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę wobec nawały bolszewickiej.

W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajdują się różnorodne pamiątki i symbole odnoszące się do dziejów ojczystych. Na wystawie stałej można zobaczyć część brewiarza, modlitewnika kapłańskiego, należącego do księdza Ignacego Skorupki, bohatera z czasu słynnej bitwy warszawskiej. Egzemplarz zawiera część: Verna i Hiemalis (wiosenna i zimowa) z osobistym autografem właściciela: „Ks. Skorupka/ z Warszawy”.

Dwudziestosiedmioletni kapłan zginął od postrzału kulą w głowę w czasie udzielania żołnierzowi ostatniego namaszczenia. Dziś, 14 sierpnia, przypada dokładnie 100. rocznica jego śmierci, która stała się jednym z symboli bitwy warszawskiej.

Zabytek pochodzi z daru ks. Jana Wiśniewskiego, który zamieścił wewnątrz następujący napis: „Część brewiarza Księdza Ignacego Skorupki, bohatera narodowego poległego 15 VIII 1920 r. pod Radzyminem w obronie stolicy i Polski, otrzymałem 14 XII 1934 r. od jego przyjaciela i mojego ks. Mieczysława Węglewicza, radomianina, byłego profesora Seminarium Warszawskiego, prefekta szkół, zaś obecnie Kanonika Kapituły Warszawskiej. Jest to wielka pamiątka narodowa”.

Brewiarz przechowywany był w „Muzeum pamiątek narodowych”, które ks. Jan Wiśniewski urządził na piętrze plebanii w Borkowicach, gdzie był proboszczem od 1913 r. do swej śmierci w 1943 r. Następnie trafił do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.