Brzeziny Stojeszyńskie – Miłosierdzia Bożego

BRZEZINY STOJESZYŃSKIE

Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Modliborzyce
23-310 Modliborzyce, Brzeziny 26 A, tel. 15 871 57 76
www.brzeziny.sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Brzeziny pochodzą z 1718 r. Powstała ona w dobrach Stojeszyńskich, stąd często nazywano ją Brzezinami Stojeszyńskimi. Jej terytorium przynależało do parafii Potok Wielki. Parafia Brzeziny została erygowana w 1984 r., a jej pierwszym proboszczem został ks. Aleksander Zeń. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej zbudowany został w latach 1984-1986 wg projektu lubelskich architektów Romana Gizy i Andrzeja Adamczuka. Pracami kierował ks. Aleksander Zeń, a następnie ks. Franciszek Grela. Świątynia powstała na działce ofiarowanej przez mieszkańców Brzezin Mieczysława Firosza i Piotra Niewiadomego. Kościół został uroczyście poświęcony przez bpa B. Pylaka 5 października 1986 r. W kolejnych latach kontynuowane były prace nad wystrojem świątyni (m.in. modrzewiowy sufit, marmurowa posadzka). Dzięki staraniom ks. Krzysztofa Woźniaka wymieniono pokrycie dachowe na miedziane, wykonano tabernakulum, stacje drogi krzyżowej i zrealizowano wiele innych prac. Ceglana świątynia na planie kwadratu z osią po przekątnej swój pierwowzór znajduje w Żabiej Woli koło Lublina. Podłużne okna ukryte są w załamaniach ścian, dwuspadowy dach opada po bokach nisko ku ziemi, a ściana frontowa, zawierająca główne wejście, jest cofnięta do wewnątrz, aby zbliżyć wiernych w nawie do prezbiterium. Po prawej stronie kościoła dołożono nieco później przylegającą doń, wieloboczną wieżę-dzwonnicę, w dole stanowiącą kaplicę boczną kościoła. Po lewej stronie znajduje się kompleks plebanijno-duszpasterski, stanowiący jedną bryłę z kościołem, nawiązujący do jego przekątnej osi ząbkowaną ścianą zewnętrzną, a wewnątrz wraz ze ścianą prezbiterium tworzący półotwarte patio. Ściany wewnątrz są otynkowane i pomalowane, wznoszą się ku prezbiterium, którego zamknięcie stanowi kamienno-drewniane tło dla metalowej, złotobarwnej glorii tabernakulum i obrazu Miłosierdzia Bożego Jezu ufam Tobie. Zdobnictwo kościoła utrzymane jest w formie tradycyjnej, drewniane, współgra z podbiciem wspartego na czterech filarach dachu, stanowiącym strop nawy.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.30
– w dni powszednie: 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00.

Odpusty: Niedziela Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Fatimskiej (13 maja).

Kaplica

Osówek – kaplica pod wezwaniem św. Józefa Robotnika, położona ok. 10 km od kościoła parafialnego. Została wybudowana w 1983 r. wg projektu inż. Czesława Skrzypka. Kaplica posiada jedną nawę, szerszą w części środkowej, wraz z dobudówkami, stanowiącymi zaplecze. Całość nakryta jest namiotem dachu, wznoszącego się wyżej nad najszerszą częścią nawy i oddzielonego od reszty świetlikami. Nad wejściem znajduje się zwężająca się ku górze, drewniana, obita blachą konstrukcja zwieńczona krzyżem.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.45.
Odpust: św. Józefa Robotnika (1 maja).

Do parafii należą: Brzeziny, Gwizdów, Łysaków, Maliniec, Osówek, Potoczek Kolonia, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi.

Ogólna liczba mieszkańców: 1965.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Firosz, E. Hapak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: D. Ostrowska, B. Ziółkowska, A. Odrzywolska.

Grupy parafialne: Duchowa Adopcja, Koło Przyjaciół WSD, koło Żywego Różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Krzysztof Woźniak