Budujcie na Eucharystii

W przededniu nowego roku szkolnego 2022/2023, katecheci świeccy, osoby zakonne i księża uczący religii przybyli do Sandomierza na coroczną kongregację katechetyczną. W tym roku, ze względu na remont domu katolickiego, całe spotkanie odbyło się w katedrze sandomierskiej.

Pierwszym punktem spotkania była wspólna Eucharystia, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z biskupem pomocniczym seniorem Edwardem Frankowskim. Koncelebrowali ją ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej, ks. Wojciech Kania, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, pracownicy kurii oraz kapłani katecheci.

Bp Nitkiewicz zachęcił w homilii do zastanowienia się nad tym, w kim bądź w czym pokładam moją nadzieją.
– Ujawniane przez media przypadki zła w Kościele są niestety dowodem na to, jak bardzo jesteśmy słabi oraz podatni na grzech. Ich bohaterowie zaufali bardziej sobie, środkom, jakimi dysponują niż Panu Bogu. Chlubili się samym sobą, a nie Chrystusem. Potem my wszyscy płacimy za to wysoką cenę – powiedział kaznodzieja.

Podkreślił jednocześnie potrzebę pracy nad sobą i zachęcił katechetów do postawienia w centrum życia Eucharystii. Bez tego wcześniej czy później nastąpi kryzys wiary katechety, wpływający negatywnie na owoce jego pracy.
– Nie chodzi tu bynajmniej o mistyczne doświadczenie „nocy ciemnej”, lecz o wewnętrzną ciemność z własnego wyboru. To my sami gasimy światło, gdy zaniedbujemy życie duchowe, a niejednokrotnie balansujemy na granicy tego, co dozwolone i zakazane. Moi Drodzy, szukajmy zawsze Bożego światła, otwierając się na nie jak najszerzej. To światło pozwoli nam być gorliwymi współpracownikami Jezusa Chrystusa w wypełnianiu powołania, jakie każdy od Niego otrzymał. Złóżmy dzisiaj wspólnie z nowymi katechetami „wyznanie wiary” i starajmy się być mu wierni. Wiara jest przecież najważniejszym z talentów, o których mówi Ewangelia. A niepomnożony talent staje się oskarżeniem, gdyż pozbawiamy siebie i innych czegoś istotnego. Módlmy się podczas tej Mszy św., abyśmy weszli do „radości naszego Pana” i pomogli cieszyć się nią innym – zakończył biskup.

Po homilii 8 nowych katechetów, podejmujących po raz pierwszy pracę w szkołach, złożyło uroczyście wobec wspólnoty wyznanie wiary i tym samym potwierdzili swoją gotowość do pracy katechetycznej w diecezji.

Druga część katechetycznego spotkania rozpoczęła się od wystąpienia ks. dr. Tomasza Liszewskiego, który poruszył temat o roli katechety w ochronie dzieci i młodzieży. W swoim wykładzie wskazywał na potrzebę skupienia się bardziej na ofierze niż na krzywdzicielu. Omówił procedury zgłaszania sygnałów ze strony ofiar, a także zachęcał do większej współpracy w tej dziedzinie z dyrekcją szkoły oraz rodzicami.

Następnie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać sprawozdania ks. Adama Kopcia na temat katechety i katechezy w oczach młodych, wyciągając wnioski po spotkaniu młodych diecezji sandomierskiej.

Na zakończenie spotkania nastąpiła część informacyjna kongregacji katechetycznej poruszająca sprawy zagadnień dydaktycznych oraz rozpoczynającego się roku katechetycznego i inicjatyw duszpasterskich.

Spotkanie podsumował Biskup Ordynariusz, który pobłogosławił katechetom na nadchodzącą pracę.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/