Być apostołem dziś

Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej spotkała się w bazylice katedralnej, by wspólnie przeżywać swoje święto patronalne – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Mszy św. przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali diecezjalny asystent kościelny ks. Rafał Kusiak, ks. Jacek Marchewka, proboszcz parafii, ks. Michał Powęska, rektor seminarium oraz kapłani opiekujący się parafialnymi oddziałami Akcji Katolickiej. We wspólnej modlitwie wzięli udział członkowie Akcji Katolickiej na czele z panią prezes Bożeną Kapuściak, ich rodziny, seminarzyści oraz parafianie.

Biskup Ordynariusz powiedział w homilii, że Jezus Chrystus – Król, pasterz i sędzia rodzaju ludzkiego, zapyta podczas Sądu Ostatecznego o miłość, a następnie wyda wyrok od którego nie przysługuje ani apelacja ani kasacja.
– Decydującym kryterium wyrokowania, będzie miłość do Boga, wyrażająca się w miłości do bliźniego. Jezus przybiera bowiem oblicze drugiego człowieka. Chodzi o miłość przede wszystkim w czynach, a nie tylko w słowach – mówił biskup.

Przypomniał następnie okoliczności ustanowienia uroczystości Chrystusa Króla przez papieża Piusa XI, który chciał przeciwstawić się w ten sposób ekspansji laicyzmu.
– Wielu ludzi usunęło Boga ze swojego życia. Poddając się medialnej indoktrynacji, decydują arbitralnie, co jest moralne, a co nie. Nazywają zło dobrem, łamanie Bożych przykazań wolnością, stawianie ponad wszystko własnego „ja” prawami człowieka. Widzimy na co dzień jakie są tego efekty.
Jezus Chrystus posyła nas do świata, abyśmy z modlitwą na ustach – „Przyjdź Królestwo Twoje”, stali się Jego apostołami. Aby na nowo zapłonęło światło Chrystusa. Po ludzku, to zadanie ponad nasze siły, z Bożą pomocą pokonamy trudności. „Głos naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością” – pisze św. Paweł do Tymoteusza, wskazując w ten sposób, co powinniśmy czynić – zakończył kaznodzieja.

Pod kazaniu nowi członkowie Akcji Katolickiej złożyli ślubowania, wszyscy zaś odnowili Akt Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata. Zwieńczeniem święta patronalnego Akcji Katolickiej był poczęstunek w budynku Kurii Diecezjalnej.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/