Być miłością w sercu Kościoła

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzono po raz 26. Dzień Życia Konsekrowanego.

W tegoroczne obchody diecezjalnego dziękczynienia za dar osób zakonnych wpisała się poranna Msza Święta sprawowana przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza w kaplicy klasztornej Sióstr Klarysek w Sandomierzu oraz wieczorna Eucharystia w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście. Mszę św. w zawichojskiej świątyni koncelebrowali: ks. prof. Leon Siwecki, wikariusz biskupim ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, ojcowie zakonni oraz przybyli księża.

Biskup Nitkiewicz podziękował w homilii siostrom, kapłanom i braciom z Instytutów Życia Konsekrowanego za ich obecność, modlitwę oraz apostolat w diecezji. Zachęcał jednocześnie, aby pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu, nie zważając na to, że coś wydaje się na pierwszy rzut oka trudne lub wręcz niemożliwe.

Ktoś powie: przecież pracuję nad sobą, staram się dochować złożonych przyrzeczeń. Co z tego, jeśli inwestujemy bardziej w jakieś samodoskonalenie zawodowe, niż w miłość do Jezusa Chrystusa. Trudno się więc dziwić, że zamiast Niego kochamy przede wszystkim samych siebie. Odwrotnie, niż Symeon i Anna z dzisiejszej Ewangelii.
Pandemia stanowi od dwóch lat wielki test dla wspólnoty wierzących. Związane z nią problemy, ograniczenia i wyzwania, pomogły nam uzyskać niepokojącą fotografię Kościoła. Runęła atrapa funkcjonalizmu, przyzwyczajeń oraz doraźnych lub wynikających z kalendarza akcji. Co pozostało? Popiół czy diament? Można zapytać za Cyprianem Kamilem Norwidem.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus chciała być „Miłością w sercu Kościoła”. Myślę, że to jest właśnie ten diament, którego blask i twardość pomoże nam się odrodzić. Pragnienie świętej Teresy określa zarazem rolę sióstr i braci zakonnych, dziewic i wdów konsekrowanych. Być miłością. Miłością wyrażającą się w poświęceniu Bogu i bliźniemu, miłością cierpliwą i wyrozumiałą, odważną i gorliwą. Takimi was potrzebujemy i wielu wypełnia już tę misję, za co pragnę dzisiaj gorąco podziękować – powiedział biskup.

Po homilii osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne, a następnie na ręce biskupa złożyły zapalone świece na znak swojego oddania Bogu i gotowości służenia wspólnocie Kościoła. Druga część wspólnego świętowania Dnia Życia Konsekrowanego odbyła się w domu rekolekcyjnym Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (Jadwiżanek) w Zawichoście, które przyjęły serdecznie wszystkich gości.

W Diecezji Sandomierskiej posługuje dziewięć męskich zgromadzeń zakonnych, prowadzących dwanaście domów. Posługuje w nich siedemdziesięciu jeden zakonników w tym sześćdziesięciu zakonników kapłanów i jedenastu braci zakonnych. Na terenie diecezji jest dużo więcej sióstr zakonnych. Obecnych jest szesnaście żeńskich zgromadzeń zakonnych, które prowadzą trzydzieści sześć domów, gdzie swoje powołanie realizuje 320 sióstr zakonnych. Na terenie diecezji swoje powołanie realizują także cztery dziewice konsekrowane oraz jedna osoba w stanie wdowy konsekrowanej.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/