Centrum Edukacji Katechetycznej

Centrum Edukacji Katechetycznej (Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu), http://katechizmy.com.pl

Serwis katechetyczny Centrum Edukacji Katechetycznej www.katechizmy.com.pl stanowi centrum wsparcia dla katechetów uczących programem ks. S. Łabendowicza, jaki obowiązuje w naszej diecezji.

Monika Bidas
Koordynator ds. Katechizmów
tel. 15 64 40 420, kom. 781 66 67 66
Centrum Edukacji Katechetycznej
www.katechizmy.com.pl
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Żeromskiego 4
www.wds.pl