Chmielów – Matki Bożej Częstochowskiej

KONTAKT:

Gm. Bodzechów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Chmielów, ul. Spacerowa 3

tel. (+48) 41 248 85 79
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 7:30; 9:30; 17:30 lub 16:30 (zimą)
Święta państwowo zniesione: 9:30; 17:30
Dni powszednie: 7:00 (z wyjątkiem wakacji); 17:30 lub 16:30 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Paweł Krok SCJ
Wikariusz - Ks. mgr Henryk Soroka SCJ

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Chmielów (ulice): Jezórki, Kunowska, Łukowa, Młyńska, Miła, Osiedlowa, Ostrowiecka, Piaski, Polna, Romanowska, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Zacisze.
Wioski: Boksycka (2,5 km), Rudka (3 km)

Liczba katolików:
2030

Odpusty:

Matki Bożej Częstochowskiej (niedziela po 26 sierpnia)

Domy zakonne:
Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie)

Historia:
W 1948 r. dzięki staraniom ks. Marcina Popiela, późniejszego proboszcza w Szewnie, został darowany stary dom, który przebudowano na małą kaplicę filialną. W każdą niedzielę przyjeżdżał tu ksiądz z Szewnej i odprawiał Mszę świętą dla wiernych. W następnych latach dobudowano zakrystię i prezbiterium. W 1960 roku duszpasterstwo w Chmielowie powierzono Księżom ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie – SCJ). Zamieszkali oni w wynajętym do tego celu domu. Pierwszymi Sercanami byli ks. Czesław Szortyka SCJ i ks. Albert Büchler SCJ. W 1961 r. w przylegającym do kościoła domu wybuchł pożar. Ogień przeniósł się na kościół niszcząc strop, dach i wiele rzeczy. Uratowano Najświętszy Sakrament oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wykorzystując stan po pożarze, władze administracyjne usiłowały zamknąć go i zamienić na remizę. Wierni wiedząc o takim zagrożeniu natychmiast usunęli skutki pożaru, przykryto prezbiterium prowizorycznym dachem i w dalszym ciągu codziennie odprawiano Mszę świętą. W 1962 r. w czasie pobytu ks. Kazimierza Marekwi SCJ, został odbudowany kościół, otoczono go murem i zakupiono potrzebne paramenty. W 1967 r. Chmielów został samodzielnym rektoratem. W 1968 r. pierwszą wizytację przeprowadził bp Walenty Wójcik. Poświęcił wtedy dzwon kościelny. W tym roku zostały oddane w opiekę duszpasterską następujące miejscowości: Boksycka, Bieliny, Serwitut Sławęcki, część Karczmy Miłkowskiej. W następnym roku przyłączono Rudkę. W 1975 r. podbito fundamenty kościoła. 20 sierpnia 1978 uroczystego poświęcenia kościoła dokonał bp Piotr Gołębiowski. W r. 1981 bp E. Materski erygował parafię w Chmielowie p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół powstawał poprzez ciągłe dobudowywanie poszczególnych fragmentów. Architekt budowy nie jest znany. W szczególny sposób należy wspomnieć o śp. Piotrze Gadkowskim oraz o śp. Antonim Pytlu. Włożyli oni wiele pracy podczas budowy świątyni oraz starali się, by nie dopuścić do wyłączenia obiektu z kultu. 10 czerwca 1996 roku rozpoczęto remont kościołą. 24 maja 1997 roku poświęcono figurę i grotę Matki Bożej przed świątynią. 24 maja 1998 poświęcono nową chrzcielnicę. Parafia posiada akta parafialne od 1967 roku.

- POKAŻ MNIEJ -