Chmielów – Matki Bożej Częstochowskiej

CHMIELÓW

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Bodzechów
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Chmielów, ul. Spacerowa 3
tel. 41 248 85 79
www.chmielow.profeto.pl, e-mail: chmielow.par@scj.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Chmielów istnieje co najmniej od I poł. XIX w. Do poł. XX w. przynależała do parafii Szewna. Dzięki staraniom ówczesnego wikariusza tej placówki, a później jej długoletniego proboszcza, ks. Marcina Popiela, w 1948 r. został ofiarowany stary dom, który udało się przebudować na małą kaplicę filialną. Początkowo dojeżdżali tutaj kapłani posługujący w Szewnie, odprawiając w każdą niedzielę Mszę św. W 1960 r. duszpasterstwo w Chmielowie powierzono księżom ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie). Zamieszkali oni w wynajętym do tego celu domu prywatnym. Pierwszymi sercanami w Chmielowie byli Czesław Szortyka SCJ i Albert Büchler SCJ. Jednak już rok później pojawiło się zagrożenie likwidacji tego ośrodka, bowiem kaplica spłonęła. Władze komunistyczne, wykorzystując zaistniałą sytuację, usiłowały ją zamknąć i zamienić na remizę. Wierni, wiedząc o takim zagrożeniu, natychmiast usunęli skutki pożaru, przykryli prezbiterium prowizorycznym dachem i w dalszym ciągu codziennie odprawiano tam nabożeństwa (szczególnie zaangażowani w odbudowę byli Piotr Gadkowski i Antoni Pytel). W 1967 r. ośrodek w Chmielowie uzyskał statut samodzielnego rektoratu, natomiast parafia została erygowana przez bpa E. Materskiego 1 maja 1981 r. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej powstał z przerobionego domu mieszkalnego. Ostateczny kształt nadano mu po pożarze w 1962 r., dzięki staraniom ks. Kazimierza Marekwi SCJ. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp P. Gołębiowski 20 sierpnia 1978 r. Kościół remontowany był w 1996 oraz 2016 r. Świątynia jest budowlą współczesną, ale nie posiada określonego stylu architektonicznego. Jest to kościół jednonawowy, podłużny w kształcie i stosunkowo niski, z rzędem półkoliście zamkniętych okien w ścianach bocznych. Na kalenicy dachu znajduje się współczesna, ośmioboczna sygnaturka z latarnią, obok prezbiterium – zakrystia. Na frontonie kościoła wzniesiona została masywna wieża z dachem typu mansard polski, przechodzącym w iglicę.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.30, 17.30, zimą 16.30
– w dni powszednie: 7.00, 17.30, zimą 16.30.

Odpusty: MB Częstochowskiej (niedziela po 26 sierpnia).

Do parafii należą: Chmielów, Boksycka, Rudka.

Ogólna liczba mieszkańców: 2044.

Kapłani pochodzący z parafii: E. Kolatorowicz, S. Kowalski.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Brach, W. Michalczewska, J. Kajda, W. Kowalska.

Grupy parafialne: Domowy Kościół, koła żywego różańca, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1,2 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Henryk Lachur SCJ (od 2018 r.)
Pomoc duszpasterska - Ks. mgr Jerzy Nocuń SCJ (od 2019 r.)