Chrystus w ludzkich rękach

Bp Krzysztof Nitkiewicz ustanowił 20 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Foto - ks. Tomasz Lis

W kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu 24 marca odbył się uroczysty obrzęd błogosławieństwa i posłania nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Dołączą oni do grupy blisko 60 mężczyzn, którzy od roku posługują w parafiach diecezji zanosząc Eucharystię osobom chorym i starszy.

Włączanie kandydatów do grona nadzwyczajnych szafarzy poprzedził okres formacji duchowej, teologicznej i praktycznej skoncentrowanej wokół Sakramentu Eucharystii, na zakończenie którego kandydaci wyrazili gotowość do podjęcia tej posługi w swoich wspólnotach.

Liturgii koncelebrowanej przez kapłanów z parafii pochodzenia kandydatów na szafarzy przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. We wspólnej modlitwie uczestniczyli rodziny i bliscy nadzwyczajnych szafarzy. – Jest to dla całej naszej rodziny wielkie święto. Wspólnie z mężem podjęliśmy decyzję o jego posłudze nadzwyczajnego szafarza. Jest to duże wyróżnienie, ale zadanie dla nas, aby go wspierać w jego wypełnieniu – podkreślała pani Małgorzata.

Bp Nitkiewicz mówił w kazaniu o znakach, jakie Bóg daje człowiekowi, aby ten żył zgodnie z Jego wolą i osiągnął zbawienie. Te znaki nie są karą za winy, nie mają na celu przestraszenia kogokolwiek czy wywarcia presji, lecz wydobywają nas z zamętu świata i wskazują kierunek.

– Jako nadzwyczajni szafarze Komunii św. macie być również takim znakiem w waszych rodzinach, parafiach i środowiskach. Dobry przykład jest już sam w sobie głoszeniem Ewangelii, buduje i umacnia jednocześnie wiarę tego, kto go daje. Wszyscy powinniśmy stać się dla siebie nawzajem znakiem, umacniać jeden drugiego. Wtedy wydamy owoce godne uczniów Chrystusa – powiedział Ordynariusz Sandomierski.

Po homilii kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy wyrazili swoją gotowość do posługi Najświętszej Eucharystii i zostali pobłogosławieni przez biskupa.

Po Mszy św. każdy z nich otrzymał dekret uprawniający go do wypełniania tej posługi oraz stosowną legitymację.

– Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przygotowania do podjęcia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej nie było łatwe. Już rok temu ksiądz proboszcz zaproponował, abym był w grupie, która podejmie formację przygotowawczą. Jednak wtedy nie byłem jeszcze gotowy. Miałem świadomość, że to bardzo odpowiedzialna decyzja ze względu na powagę posługi jaką miałbym pełnić. Świadomość tego, że mam nieść w swoich dłoniach Chrystusa, który jest Panem mojego życia, trochę mnie przerastała. Jednak refleksja i modlitwa pozwoliły mi podjąć bardzo ważną decyzję w moim życiu. Nie ukrywam, że pomogła mi w tym formacja duchowa w ramach ruchu Domowego Kościoła. Mam świadomość wielkiej odpowiedzialności jak mi zostaje powierzona przez Kościół – podkreślał Mirosław Bąk z parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Decyzja o podjęciu posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej rodziła się długo w moim sercu i nie była łatwa. Po refleksji nad propozycją księdza proboszcza bym rozpoczął formację przygotowawczą pomyślałem, że Bóg wskazuje mi misję, którą mam podjąć i wypełnić. Mam także świadomość, że to także wezwanie do jeszcze większej pracy nad sobą, by być godnym do jego wypełnienia – podkreślał pan Marian Indyk z parafii Raniżów.