Chrystus zwycięża

Uroczyste odnowienie Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnobrzegu.

Foto. Marta Woynarowska

Główne rocznicowe uroczystości odnowienia Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyły się w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W Mszy św. koncelebrowanej przez tarnobrzeskich kapłanów pod przewodnictwem biskupa seniora Edwarda Frankowskiego uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Grzegorzem Kiełbem i Dariuszem Bożkiem, przewodniczącym Rady Miasta na czele, komendanci policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, radni miejscy, nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół, członkowie Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz mieszkańcy Tarnobrzega.

Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. Stanisław Bar przypomniał okoliczności wydarzenia z 13 września 1997 r., kiedy ówczesny prezydent Tarnobrzega Stanisław Żwiruk wypowiedział w imieniu władz i wszystkich mieszkańców miasta znamienne słowa: „ogłaszam Ciebie naszym Królem”. – Uroczystościom wówczas, tak jak i obecnie, przewodniczył bp Edward Frankowski. I do tego wydarzenia nawiązujemy dzisiaj. Wtedy zostały poprzedzone stosowną uchwałą Rady Miasta z 28 sierpnia 1997 r., w której radni pisali, iż pomni wiary ojców i chrześcijańskich korzeni miasta, świadomi współczesnych zagrożeń, postanowili wspólnie dokonać intronizacji Chrystusa Króla w mieście – mówił ks. Stanisław Bar. – Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż inicjatorem pierwszego zawierzenia Tarnobrzega był śp. ks. prał. Michał Józefczyk. Ów akt upamiętnia figura Najświętszego Serca stojąca w centrum osiedla Serbinów, gdzie każdego roku w pierwszy piątek Wielkiego Postu oraz rocznicę intronizacji spotykają się wierni i kapłani z tarnobrzeskich parafii.

Przypomniał również owoce wydarzenia z 1997 r., m.in. w postaci powstania Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które co tydzień spotykają się na modlitwie adoracyjnej.

Rozpoczynając Eucharystię, bp Edward Frankowski apelował o jeszcze większe otwarcie się na obecność Chrystusa, aby mieszkańcy postępowali zgodnie z Jego nauką byli wierni Ewangelii we wszystkich wymiarach swego życia. – Bardzo się cieszę, że moje biskupie zawołanie „Christus vincit”, jakie przyjąłem 28 lat temu wraz z sakrą biskupią, jest tak żywe w Tarnobrzegu. Dziękujmy Panu Jezusowi za Jego obecność i serce, które znajduje się w centrum naszych myśli i jest sercem naszych serc – zaznaczył bp Frankowski.

Również w homilii o. Marek Grzelczak OP, przeor tarnobrzeskiego klasztoru ojców dominikanów odwoływał się do miłości jaka płynie z Bożego Serca.

Akt intronizacji w imieniu kapłanów odczytał ks. Adam Marek, dziekan dekanatu tarnobrzeskiego, zaś imieniu mieszkańców – prezydent Grzegorz Kiełb.

– W dniu dzisiejszym, ja Grzegorz Kiełb, prezydent miasta Tarnobrzega wraz z przedstawicielami władzy uroczyście oddajemy się Boskiemu Sercu Jezusa i ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem naszego miasta, naszych rodzin i każdego z nas jest Jezus Chrystus Król miłości i prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Bądź Jezu Królem każdej dziedziny życia społecznego i politycznego – wypowiedział prezydent.

Dzisiejszą główną uroczystość zawierzenia całego miasta Chrystusowi poprzedziły akty intronizacyjne dokonywane w wymiarze osobistym, rodzinnym i parafialnym.