Cygany – Św. Jadwigi Królowej

KONTAKT:

Gm. Nowa Dęba, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
39-442 Chmielów, Cygany 263

tel. (+48) 15 846 10 95
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:30; 16:00
Święta państwowo zniesione: 9:00; 16:00
Dni powszednie: 18:00 lub 16:30 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Krzysztof Kułaga

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Cygany

Liczba katolików:
1099

Odpusty:

Św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)

Historia:
Parafia w Cyganach została erygowana 14 czerwca 1983 r. przez biskupa przemyskiego I. Tokarczuka. Powstała z parafii Chmielów. Starania o zezwolwnie na budowę wszczęto pismem do Kurii Biskupiej w Przemyślu dnia 12 listopada 1980 r. Włączenie do planu budownictwa na rok 1981 nastąpiło 29 I tegoż roku. Budową kościoła zajął się ks. Marian Kondysar, ówczesny proboszcz parafii Chmielów. 14 maja 1981 r. bp T. Błaszkiewicz poświęcił plac pod budowę kościoła i od tego dnia w niedzielę i święta odprawiano Msze święte; najpierw przy prowizorycznej kapliczce, a od I Niedzieli Adwentu w podpiwniczeniu świątyni. Starania o lokalizację przedłużały się, dlatego rozpoczęto budowę bez ostatecznego zezwolenia 11 sierpnia 1981 r. Bp I. Tokarczuk poświęcił kamień węgielny kościoła 22 października 1981 r. p.w. bł. Królowej Jadwigi. Do końca sezonu budowlanego 1981 r. wykonano poziom podpiwniczenia, oraz doprowadzono mury nawy głównej do poziomu stropu. Stan surowy osiągnięto w jesieni 1982 roku. Projekt kościoła jest dziełem J. Rządcy z Leska. Kościół został zaprojektowany jako świątynia dwupoziomowa, jednonawowa z wydzielonym prezbiterium oraz chórem. Z frontu kościoła jest wieża. Strop wykonany został z pustaków na żelbetowych podciągach – płaski, podciągi tworzą duże kasetony. Zasłużeni przy budowie: ks. Marian Kondysar i parafianie: Franciszek Rożek, który kierował pracami budowlanymi oraz Tadeusz Zbyrad, Jan Samojeden, Franciszek Ordon. Obecnie w trakcie wykonywania jest ogrodzenie kościoła oraz wystrój wewnętrzny. W 1992 r. założono cmentarz grzebalny. W 1993 roku artysta-rzeźbiarz z Krkowa wykonał wizerunek Pana Jezusa na Krzyżu w brązie oraz namalował obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wykonał także koronę i dwa orły w brązie okalające obraz Matki Bożej. W 1994 roku kościół został ogrodzony płotem metalowym i uporządkowano plac kościelny. W 1996 roku zostały ufundowane przez parafian 3 nowe dzwony wykonane w pracowni Felczyńskich w Przemyślu. W 1999 i 2000 roku zostały wykończone pomieszczenia dolnego kościoła, w którym odprawiane są Msze święte zimą. Parafia posiada akta parafialne od 1945 r.

- POKAŻ MNIEJ -