Cygany – Św. Jadwigi Królowej

CYGANY

Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Nowa Dęba
39-442 Chmielów, Cygany 263, tel. 15 846 10 95
www.parafia.cygany.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje źródłowe na temat wsi Cygany pochodzą z poł. XVII w. W ciągu swojej historii przynależała ona do parafii Miechocin, a następnie Chmielów (od 1924 r.). W początkach lat 80-tych XX w. proboszcz parafii Chmielów ks. Marian Kondysar podjął starania o wybudowanie w Cyganach kościoła. W 1981 r. na placu pod budowę świątyni stanęła prowizoryczna kapliczka. Miejsce to poświęcił bp T. Błaszkiewicz w dniu 14 maja 1981 r. Parafia Cygany została erygowana przez bpa I. Tokarczuka 14 czerwca 1983 r. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Królowej zbudowany został w latach 1981-1982 w oparciu o projekt opracowany przez technika budowlanego Jana Rządcę z Leska. Inwestycją kierował ks. Marian Kondysar. Budowę świątyni rozpoczęto bez odpowiednich pozwoleń władz państwowych. Po wykonaniu podpiwniczenia w 1981 r. odbywały się w nim Msze św. Jesienią 1982 r. ukończono górny kościół, gdzie przeniosły się nabożeństwa. W latach 1999-2000 wykończone zostały pomieszczenia dolnego kościoła, w których odprawiane są Msze św. zimą. Świątynia jest dwupoziomowa, jednonawowa, z wydzielonym trójbocznie zamkniętym prezbiterium i nieco niższym chórem. Ściany od zewnątrz są ozdobione nowoczesnymi pilastrami, pomiędzy którymi zaprojektowane zostały prostokątne, podłużne okna. Podobne okienka umieszczone są wraz z krzyżem nad wejściem na trójkątnym frontonie kościoła. Na dachu znajduje się klasyczna, czworoboczna sygnaturka z iglicą. Po prawej stronie wznosi się wieża z nowoczesnym oszkarpowaniem na rogach. Zwężające się przypory, coraz mniejsze ku górze otwory okienne oraz cztery kolejne gzymsy u szczytu sprawiają wrażenie, że wieża jest wyższa. Wieńczy ją blaszany dach z iglicą. Na stropie nawy umieszczono nowoczesne, żelbetowe kasetony. Wyposażenie kościoła jest tradycyjne: na ścianie ołtarzowej rzeźbiony krucyfiks na wzór wawelskiego krzyża św. Jadwigi Królowej oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej ozdobiony koroną i aniołami.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.30
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 16.00.

Odpusty: św. Jadwigi, królowej (8 czerwca).

Do parafii należą: Cygany.

Ogólna liczba mieszkańców: 1077.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Zbyrad.

Grupy parafialne: schola, ministranci, koła żywego różańca, Parafialny Zespół Caritas.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Krzysztof Kułaga