Czas odkrywania miłości Boga

Biskup Krzysztof Nitkiewicz zainaugurował obchody jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Foto. Ks. Tomasz Lis

W Sandomierzu odbyła się doroczna uroczystość ku czci błogosławionego Wincentego Kadłubka, patrona diecezji i miasta. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza z udziałem bp. pomocniczego seniora Edwarda Frankowskiego, ojca prezesa Piotra Chojnackiego, opata cysterskiego z Mogiły oraz ojca Dominika Chuchra, opata cysterskiego ze Szczyrzyca, został ogłoszony dekret inaugurujący Diecezjalny Rok Jubileuszowy z racji przypadającej 200. rocznicy powstania Diecezji Sandomierskiej.

We wspólnej modlitwie wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele kapituł z diecezji tarnowskiej, radomskiej, lubelskiej i przemyskiej oraz lokalnych kapituł katedralnej i kolegiackich, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, Rycerze Kolumba, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, ojcowie i bracia cystersi oraz liczni kapłani i wierni z całej diecezji.

Rozpoczynając Eucharystię, bp K. Nitkiewicz wyjaśnił, że z powodu żałoby po śmierci zmarłego w sobotę biskupa seniora Wacława Świerzawskiego, zdecydowano się na skromniejszy charakter uroczystości.

– Wspominając bł. Wincentego Kadłubka oraz 200. rocznicę erygowania Diecezji Sandomierskiej przez papieża Piusa VII, kierujemy się ku początkom, aby uświadomić sobie zbawczą obecność Boga w historii naszego Kościoła lokalnego, regionu i w życiu każdego z nas. Błogosławiony Wincenty – wierny uczeń Chrystusa, jest zwierciadłem w które trzeba się wpatrywać, aby zobaczyć jacy jesteśmy i jacy powinniśmy być. Nie brakuje bowiem fałszywych wzorców skonstruowanych na potrzeby różnych ideologii oraz dla zagłuszenia własnego sumienia. To odnosi się również do postrzegania Kościoła. Rok Jubileuszowy jest okazją do refleksji i niezbędnej przemiany – powiedział na początku liturgii bp K. Nitkiewicz.

Dziekan Kapituły Katedralnej, ks. prałat Jan Biedroń powiedział w homilii, że wielkość bł. Wincentego Kadłubka wynikała przede wszystkim z jego świętego życia opartego na przyjaźni z Bogiem. Takiemu kształtowaniu postawy wiernych i pasterzy powinien służyć rozpoczynający się jubileusz diecezji.

Na zakończenie Mszy św. ks. Roman Janiec, kanclerz kurii, odczytał dekret Biskupa Sandomierskiego ogłaszający Diecezjalny Rok Jubileuszowy. Będzie on trwał do Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września 2018 r.)

– Niech wspólnotowe obchody jubileuszu, złączą się z rodzinnym i osobistym przeżywaniem tego czasu Łaski, który powinien prowadzić do pełniejszego zjednoczenia z Chrystusem Panem przez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, życie sakramentalne, modlitwę, pielgrzymowanie do sanktuariów, dzieła charytatywne, a także poznawanie historii i teraźniejszości Diecezji Sandomierskiej – pisze w dekrecie bp K. Nitkiewicz.

Na zakończenie liturgii wszyscy modlili się o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka.