Piętnasta rocznica nominacji bpa Krzysztofa Nitkiewicza

Dziś przypada 15. rocznica nominacji ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza na Biskupa Sandomierskiego.

W sobotę, 13 czerwca 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Biskupem Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej.

Dziękując Bogu za dar biskupiego powołania naszego Pasterza, pamiętajmy o Nim w modlitwie.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/