Czuwajcie z Maryją pod krzyżem

Obchody stulecia Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku.

Działalność harcerska w Nisku rozpoczęła się zaraz po odzyskaniu niepodległości i związana była z osobą Jerzego Brauna, który zaszczepiał idee harcerstwa wśród młodzieży szkolnej. Niżańscy harcerze wsławili się w walkach o wolność Ojczyzny i wnieśli znaczący wkład w wychowanie patriotyczne wielu pokoleń.

Obchody jubileuszu 100-lecia działalności rozpoczęły się w piątek, 14 września wieczorem, gdy harcerze rozbili obóz w parku miejskim. Jak się okazało, była to próba hartu ducha, gdyż nocna ulewa dała się mocno we znaki.

W sobotę 15 września, główne uroczystości harcerskiego jubileuszu rozpoczęła Msza św. w sanktuarium św. Józefa w Nisku pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza, z udziałem kapłanów z dekanatu oraz harcerskich kapelanów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i miejskich, instruktorzy i wychowawcy niżańskiego hufca oraz zuchy, harcerze i harcerki ze wszystkich drużyn.

Bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązał w homilii do obchodzonego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. Powiedział, że pomimo radosnej okoliczności jaką jest jubileusz hufca, liturgia zachęca do zmierzenia się z tematem ofiary i cierpienia. Biskup wskazał na postawę Maryi, która stała pod krzyżem swojego Syna. I chociaż nie wypowiedziała żadnego słowa, ani nie wykonała żadnego gestu, jej trwanie na Golgocie było zjednoczeniem się ze zbawczą Ofiarą Chrystusa. Miało ono swój dalszy ciąg po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zgodnie ze słowami Pana Jezusa: „to czyńcie na moją pamiątkę”.

– Maryja mówi dzisiaj do każdego z nas: Czuwaj ze mną pod krzyżem. Wydobądź z siebie wszystko, co masz najlepszego, najpiękniejszego, najcenniejszego. Ofiaruj to Bogu i podziel się z innymi. Taka ofiara przemienia boleść w radość, prowadzi z obumierania do zmartwychwstania. Harcerze z Niska zapisali w ten sposób wiele chwalebnych kart historii Kościoła i Polski. Wy macie to dzieło kontynuować – podkreślał Biskup Sandomierski.

Na zakończenie Mszy św. komendant hufca Dariusz Wasyl wręczył biskupowi statuetkę krzyża harcerskiego w podziękowaniu za przyjaźń i współpracę.

Dalsza część obchodów kontynuowana była na niżańskim rynku, gdzie odbył się uroczysty apel. Poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą 100-lecie harcerskiej działalności na Ziemi Niżańskiej.

–  Harcerstwo w Nisku powstało w 1918 r. dzięki staraniom Jerzego Brauna. W czasie, gdy Polska odzyskiwała niepodległość wygłaszał on pierwsze prelekcje na temat ruchu harcerskiego. Doprowadziło to do zawiązywania się harcerstwa. Formalnie nie zorganizowano wtedy drużyny, gdyż uczniowie niżańskiego gimnazjum brali udział w obronie Lwowa i wojnie polsko–bolszewickiej w 1920 r. Dopiero, gdy zapanował pokój zawiązały się pierwsze drużyny. Hufiec zaś powstał w 1928 r. Harcerstwo okresu międzywojennego to czas rozkwitu i pięknej działalności sportowej, patriotycznej i kulturalnej. Zrzeszaliśmy wtedy drużyny z Pysznicy i Rudnika. Harcerki zaś należały do hufca w Jarosławiu. Po wojnie harcerze działali w organizacjach niepodległościowych w ramach Armii Krajowej. Harcerstwo odrodziło się po wojnie, jednak wraz z powstaniem OH ZMP jego działalność była ograniczona. Od 1956 r. działalność jest czynna i możemy się poszczycić pięknymi osiągnięciami wychowawczymi i patriotycznymi – opowiadał druh Mariusz Kowali, pasjonat historii i czynny instruktor ZHP.

– W ostatnich latach ruch harcerski na naszym terenie przeżywa duży rozkwit. Obecnie mamy 15 drużyn zrzeszających około 300 zuchów, harcerki i harcerzy. Nad ich wychowaniem czuwa około 30 instruktorów i wychowawców. Co roku organizowane są obozu, biwaki i harcerskie rajdy. Naszym marzeniem jest podniesienie jakości naszej formacji i wychowania i nadal kształcenie dobrej harcerskiej kadry – podkreślał, Podharcmistrz Dariusz Wasyl, komendant niżańskiego hufca.