CZWARTEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 15,9-11)

Wytrwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Oto słowo Pańskie.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje uczniom na źródła autentycznej radości. Doświadczyli tego Apostołowie, którzy ze zdziwieniem odkrywali, że Bóg posyła ich do pogan, wobec których dodatkowo mieli kierować się roztropnością i wyrozumiałością. Z czasem dojrzewa w Apostołach autentyczna radość z tego, że Bóg zechciał objawić się wszystkim. Miłość zawsze jest źródłem uszczęśliwienia. Radość to trwanie w miłości Chrystusa. Nie ma miłości Boga ani prawdziwej radości bez miłości każdego bliźniego, bez wyjątku.