CZWARTEK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 16,16-20)

Smutek wasz zamieni się w radość

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Co to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie»; oraz: «Idę do Ojca?»” Powiedzieli więc: „Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi”.
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?» Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.

Oto słowo Pańskie.

Jezus wielokrotnie używa słowa „niedługo”. Nie ma się zatem co dziwić, że uczniowie chcą znać konkretny czas. „Niedługo” może znaczyć „wkrótce”. Jezus zmienia ich myślenie. Nie tyle czas spełnienia jest ważny co nastawienie do nadchodzących wydarzeń bożych. W ciągu naszego życia spotykamy się z wieloma inicjatywami osób wierzących. Nieraz patrzymy na nie z pewnej odległości, choć wiemy, że odbędą się wkrótce. Módlmy się aby nie opuszczał nas zapał wiary.